PONOS DRŽAVE: Ekipa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu pobijedila na prestižnom regionalnom takmičenju u Beogradu

0
871
Studentice Pravnog fakulteta u Sarajevu ostvarile veliki uspjeh (FOTO: PFS UNSA)

Od 28. maja do 24. oktobra 2021. godine u Beogradu je održano 15. Regionalno takmičenje u simulaciji suđenja iz ljudskih prava. Takmičenje se sastoji u simulaciji postupka pred Evropskom sudom za ljudska prava i jedno je od najprestižnijih takmičenja za pravne fakultete iz ljudskih prava u Evropi, a organizuje ga švedska nevladina organizacije Civil Rights Defenders.

Na Takmičenju je učestvovalo 12 pravnih fakulteta sa prostora bivše Jugoslavije i Albanije, i to iz Ljubljane, Zagreba, Rijeke, Splita, Niša, Skoplja, Podgorice, Tirane, Banja Luke, Novog Sada, Mostara i Sarajeva.

Članice ekipe Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu bile su: Emina Kukuljac, Lamija Dedagić, Anesa Karaman i Delila Islamović. Studentice je za Takmičenje pripremao asistent na Pravnom fakultetu, Harun Išerić.

U okviru usmenog dijela Takmičenja, ekipa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu odnijela je pobjedu u pet mečeva i to protiv pravnih fakulteta iz Tirane, Zagreba, Ljubljane i dva finalna meča protiv Pravnog fakulteta iz Niša. Na ovaj način je Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu ostvario svoj najbolji uspjeh na ovom Takmičenju. Istovremeno, ostvareni uspjeh je najbolji, kojeg je ostvario pravni fakultet iz Bosne i Hercegovine, na ovom Takmičenju.

Kao rezultat ostvarenog uspjeha, ekipa Pravnog fakulteta u Sarajevu učestvovat će u velikom – transevropskom – finalu koje će se održati u sudnicama Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu. U ovom finalu, susrest će se sa pobjednikom identičnog takmičenja koje se održava među pravnim fakultetima država Skandinavije.

Ostvareni uspjeh svjedoči prestižnost Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na regionalnoj sceni pravnih fakulteta te uspjeh Fakulteta u afirmaciji učešće svojih studenata u regionalnim i međunarodnim takmičenjima za studente pravnih fakulteta. U konačnici, pravni fakultet na ovaj način aktivno doprinosi većoj prepoznatljivosti Univerziteta u Sarajevu i grada Sarajeva.