TRIBUTE: Evropski projekat iz oblasti urbane mobilnosti

0
172
Tribute: Evropski projekat iz oblasti urbane mobilnosti

Suočavajući se sa izazovima koje nameće ubrzano širenje novih tehnologija kao i sa potrebom za inovativnim rješenjima u oblasti mobilnosti koji prate socio-ekonomske i demografske promjene, osam gradova u Adrionsko-Jonskoj regiji (Ljubljana, Maribor, Milano, Novi Sad, Patras, Podgorica, Sarajevo i Zagreb), predvođeni sa Politecnico di Milano, pokrenuli su projekat TRIBUTE – Integrirane i inovativne akcije za unaprijeđenje održive urbane mobilnosti – u okviru Evropskog Transnacionalnog okvira saradnje Interreg Adrion Programa.

TRIBUTE, koji je zvanično započeo u januaru 2021. godine, za cilj ima razvoj Transnacionalne Strategije za gradski prijevoz u Adrionsko-Jonskoj Regiji, u skladu sa novim EU ciljevima o održivoj, integriranoj i inkluzivnoj mobilnosti. Trajanje projekta je 30 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta je 3,269,400.00 EUR, od kojih se 2,778,990.00 EUR finansira iz Evropskog Regionalnog Razvojnog Fonda (ERDF) i Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA II.

Prvi projektni sastanak održan je 12. februara 2021. godine, sa fokusom na planiranje i implementaciju narednih projektnih aktivnosti, kao i uspostavu projektnog Upravnog komiteta. Svi partneri su predstavili pilot aktivnosti koje planiraju implementirati, a koje će uključivati: inovativna rješenja za mobilnost starijih i osoba sa poteškoćama, napredni informacioni sistemi za javni prijevoz, mobilnost biciklima, električna vozila te integrirani sistemi za upravljanje integriranim urbanim prijevozom.

Pristup TRIBUTE projekta baziran je na kreiranju tzv. Living Labs, koji služe kao alat kojim se postiže bolje uključivanje građana, javne uprave, akademije, industrije i kompanija koje su zainteresirane za urbanu mobilnost, kako bi zajednički dizajnirali, isprobali i procijenili održiva i inovativna rješenja za gradove Adrionsko-Jonske regije.

Tokom narednog sastanka koji je organizirao Grad Maribor 16. aprila 2021. godine, kao vođa radnog paketa 1 (WP T1), predstavljena je metodologija kojom će se identificirati ciljne grupe koje će biti uključene u Living Labs te u transnacionalnu mrežu. Plan je da se do kraja maja mjeseca kreira sveobuhvatna baza ključnih učesnika u TRIBUTE projektu. U međuvremenu, Politecnico di Milano će razviti smjernice za implementaciju Living Labs.