PROJEKT “Become BOLD”: Mladi u potrazi za pozitivnim promjenama u svojim lokalnim zajednicama

0
438
Detalj s edukativnog treninga (FOTO: "Youth Power")

Organizacija “Youth Power”, kroz svoj projekt “Become BOLD”, je organizirala edukativni trening za 58 mladih ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine, s ciljem razvijanja i usavršavanja vještina pisanja projektnih prijedloga fokusiranih na pozitivne promjene u lokalnim zajednicama. Edukativni trening se održao u Blagaju kod Mostara u periodu od 7. do 16. marta 2022. godine. 

Tokom treninga učesnici su imali priliku naučiti više o tome šta je projekt a šta projektni ciklus, kako se razvijaju projekti koji pozitivno utječu na lokalnu sredinu, kako od ideje napraviti projekat. Cijeli proces učenja su vodili iskusni treneri sa više od deset godina međunarodnog iskustva u razvijanju i provođenju projekata; zajedno s mentorima iz cijele Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država.

Detalj s edukativnog treninga (FOTO: “Youth Power”)

Desetodnevni trening je započeo sa upoznavanjem učesnika i trenera i team building aktivnostima. Prva edukativna radionica je bila uvod o tome što je to projekt i koje projektne metode postoje. Nakon toga su slijedile radionice na teme “Dizajn i razvoj projekta”, “Implementacija projekta/Projektni menadžment” i “Evaluacija projekta”. Posljednja dva dana treninga učesnici su proveli učeći o “Elevator pitch-u” i kako prezentirati svoj lični projekt i kako analizirati vidljivost projekta i projektnih rezultata.

“BOLD” je projekt koji finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, kojim se mladim ljudima u dobi od 18 do 35 godina širom Bosne i Hercegovine pružaju prilike da postanu lideri. “BOLD” lideri provode projekte u svojim zajednicama i podržavaju se međusobno u njihovim naporima da postignu pozitivne promjene. Američka ambasada podržava “BOLD” lidere nudeći obrazovne i kulturne razmjene u Sjedinjenim Američkim Državama, radionice i obuke u Bosni i Hercegovini, inicijalno finansiranje za projekte, te angažman i povezivanje sa istomišljenicima.

Detalj s edukativnog treninga (FOTO: “Youth Power”)