U SARAJEVU: EDUS organizira besplatne inkluzivne S.T.E.A.M. radionice

0
339

 

 

Udruženje Edukacije za sve – EDUS, organizira besplatne inkuzivne S.T.E.A.M. radionice za djecu koja imaju predvještinu praćenja višestrukih uputa tokom rada u grupi  i funkcionalnu komunikaciju.  Ako vaše dijete ima između 3 i 8 godina, a zainteresirano je za vještine rješavanja složenih i manje složenih izazova, te voli učiti na direktnom praktičnom radu i igri i sve to kroz drugačije koncepte idealno je za pohađanje ovih radionica i možete ga prijaviti na linku http://edusbih.org/bhs/upisnica-na-steam-mams-radionice/  Radićemo na stimulaciji specifičnog područja razvoja, kao što su razumijevanje okoline, simboličke logičke i konstruktivne igre, te umjetnosti.   Radionice će se održavati od 28. septembra do 21. oktobra 2020. godine, dva puta sedmično, u utorak i četvrtak, u EDUS prostorijama u Ulici Kolodvorska 11a/I.  Djeca će biti podijeljena u dvije grupe, uz pridržavanje svih mjera propisanih od nadležnih organa i to:  a) Grupa 1 –  08:00 – 10:00 b) Grupa 2 –  13:00 – 15:00  Pojam STEAM predstavlja skraćenicu pojmova Science (nauka), Technology (tehnologija), Engineering (inžinjering) Art (Umjetnost) i Mathematics (matematika). Ove radionice se realiziraju u okviru projekta – Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo – EMBRACE, koje finansira Vlada Kraljevine Norveške, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

 

O AUTIZMU:

Poremećaj autističnog spektra (Autistic Spectrum Disorder- ASD) je neurorazvojni poremećaj koji se javlja u djetinjstvu i traje doživotno. Važno je iznijeti da Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) prema najnovijim istraživanjima izašli su sa podatkom da 1 od 54 djece je na spektru. To je skok u odnosu na omjer od prije dvije godine, kada je to bilo jedno dijete od njih 59. On dovodi do stanja različitosti u strukturi i/ ili funkcionisanju centralnog nervnog sistema, što se manifestuje u tzv. „trijadi simptoma“. Prosječna dob dijagnoze autizma na zapadu i dalje je oko četiri godine, a nauka ukazuje da se već sa 2 godine uspješno može dijagnosticirati. Nažalost, u BiH, taj broj je još mnogo visočiji jer istraživanja ukazuju da i nakon u prosjeku od 18 mjeseci dugog medicinskog traganja za dijagnozom i prosječno 7 specijalističkih posjeta, samo 5% djece u BIH dobije jasnu dijagnozu poremećaja autističnog spektra. Dječaci imaju više od četiri puta veću vjerojatnoću uspostavljanja dijagnoze autizma u odnosu na djevojčice, dokazao je CDC.  Što ranija detekcija je ključ da djeca i njihove porodice se mogu uključiti u adekvatne programe i servise podrške. Rana intervencija je i dalje jedina, još uvijek naučno dokazana i relevantna koja sigurno daje rezultate kod djece na spektru. Znamo da 90% ljudskog mozga razvije do 5-te godine, intenzivan edukativni tretman u minimalnom trajanju od 3h do 3-će godine i 5h do 5-te,  zasnovan na naučno dokazanim metodama je još uvijek jedini odgovor koji nauka ima.

 

Foto: EDUS

O EDUS-u:

EDUS-Edukacija za sve od 2010. aktivno radi na unaprijeđenju obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju, prije svega za djecu sa težim razvojnim poremećajima kao što su autizam i autistični spektar, intelektualne teškoće, Down sindrom, emocionalni i bihevioralni poremećaji i kombinovane smetnje. EDUS omogućava djeci uključenoj u svoje programe da razviju puni potencijal, roditeljima da nauče kako i sami da rade s djetetom,  a stručnjacima da kroz direktan rad s djecom ovladaju naprednom naučnom metodologijom preuzetoj sa vodećeg univerziteta u svijetu u ovoj oblasti – Univerziteta Columbia u Njujorku. Dosad je kroz EDUS-ov program prošlo više stotina djece, iz BiH te zemalja regiona i svijeta, a njih čak 29 uspješno uključeno u redovno školovanje.  EDUS je začetnik servisa rane intervencije u našoj zemlji i regionu, autor validiranih instrumenata za procjenu razvoja i izradu individualnih razvojnih programa za djecu, te organizator brojnih akcija i  kulturnih aktivnosti kojim se javnosti podiže svjesnost o autizmu i drugim razvojnim poremećajima.