STUDENTI EKONOMSKOG FAKULTETA PISALI NADLEŽNIMA: Ukoliko ne riješite naše probleme, organizujemo proteste

0
484
Ekonomski fakultet u Sarajevu (FOTO: Agencije)

Studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu uputili su dopis Upravi Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Rektoratu Univerziteta u Sarajevu, Senatu Univerziteta u Sarajevu te Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo u vezi s problemima sa kojim se susreću prilikom polaganja ispita iz predmeta Računovodstvo na drugoj godini I ciklusa studija, a kojeg predaje prof.dr. Haris Jahić.

Dopis studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu dobarportal.net prenosi u cijelosti:

“Poštovani, obraćamo Vam se kao studenti Ekonomskog fakulteta UNSA u vezi problema sa kojim se studenti susreću prilikom polaganja ispita iz predmeta Računovodstvo na drugoj godini I ciklusa studija, a kojeg predaje prof.dr. Haris Jahić. Riječ je o problemu koji je već generacijama prisutan i koji je sada prelaskom na online režim izvođenja nastave kulminirao i doveo do toga da jedini izlaz jeste da se na ovaj način obratimo u zaštiti studentskih prava. Jako niska prolaznost na ovim predmetima je konstantna genaracijama, a sada je taj problem postao još izraženiji prilikom prelaska na online režim polaganja ispita, usljed pandemije COVID–19 virusa, gdje je prolaznost, nažalost postala još manja.

Premda je sada već nastupila i nova akademska godina (2020./21.), ne postoji rješenje kojim bismo vratili vrijeme, te pokušali ispraviti pojedine nepravilnosti u prošloj godini. Stoga, ovim putem nastojimo objasniti šta je to zapravo problem sa kojim se suočavamo, istini za volju, već dugi niz godina, no sada je taj problem na vrhuncu i kao jedino potencijalno rješenje vidimo angažman viših nadležnih tijela, ali i javnosti u rješavanju konkretnog problema, obzirom da Uprava ekonomskog fakulteta u Sarajevu ignorira naše probleme, sa obrazloženjem: „To nije u našoj nadležnosti…“

Pored obimnog i teškog gradiva postoji još problema koji su dodatno uticali na smanjenu prolaznost studenata sa kojim se studenti suočavaju prilikom polaganja ispita kao što je
problem da silabus predmeta nije objavljen, tako da studenti nisu ni bili upoznati sa načinom polaganja ispita i ostalim detaljima u prethodnoj akademskoj godini.

Međutim, bićemo iskreni i pošteni, te reći da su se neke sitnice poboljšale nakon sastanka održanog sa Upravom fakulteta koji je održan nakon prvog septembarskog ispitnog roka u prethodnoj akademskoj godini. Pa tako, tehnički problemi su postali znatno manje izraženi, te je i vrijeme trajanja ispita produženo sa 30 na 40 minuta, što prema našem mišljenju nije  nikako dovoljno. Želimo naglasiti da je za isti ispit u normalnim „in class“ uslovima predviđeno vrijeme izrade u trajanju od 180 minuta (3h).

Nadalje, bićemo slobodni i navesti listu problema koji su rezultirali, blago rečeno ogorčenosti studenata, te njihovim žalbama i molbama da se nešto poduzme po tom pitanju. U skladu s tim, kao osnovne probleme navodimo sljedeće:

– Promjena načina izvođenja ispita dva dana pred ispit (uvođenje usmenog
ispitivanja; akademska godina 2019./20.)
– Studentima nije ostavljena mogućnost da izvrše uvid u test (apsolventski drugi rok, održan u 7. mjesecu 2020.)
– Nije dovoljno definisano gradivo za polaganje ispita (na ispitu je bilo gradivo sa
drugih nastavnih predmeta kao npr. Finasnijsko računovodstvo)
– Objavljivanje rezultata bez broja bodova ( samo se objavi ko je položio i ostvario pravo da polaže drugi dio ispita u situaciji kada se polaže integralno teoretski dio)
– Veoma teško i obimno gradivo koje nije precizno definisano
– U akademskoj 2020./21. godini smanjen je vremenski period izrade parcijalnih
ispita sa 20 na 15 minuta, uz obrazloženje: „Ako znate pitanje dovoljno vam je i 10
sekundi da odgovorite“… Kao digresija na ovu stavku, član 31. (stavka 2) Pravilnika o studiranju kaže: „Pojedinačna pisana provjera znanja smije trajati od 30 do 180 minuta, usmena do 60 minuta, praktična do 60 minuta, a kombinirana maksimalno jednaka zbiru trajanja kombinacija od kojih je provjera znanja sastavljena.“

U kontekstu navedenog člana, vidimo kako se krše sva naša prava glede izrade parcijalnog
ispita koji traje 15 minuta. Pored toga, u obzir nisu uzeti bitni parametri poput tehničkih
smetnji, preopterećenost servera i sl. To sve utiče i na samu kvalitetu izrade ispita…

– Kratak vremenski period ostavljen za izradu finalnog ispita (40 minuta)
– Neadekvatno odgovaranje na studentske upite, odnosno mailove
– Nemar predmetnih nastavnika u slučaju potencijalnih tehničkih problema sa
kojima se studenti suočavaju
– Preobimno postavljeni ispitni zadaci za čije shvatanje je potrebno cca 5 minuta
(napominjemo da je vremenski period izrade ispita 40 minuta. Broj zadataka po ispitu
je 10.)

Nakon navedenih problema, morati ćemo navesti još jednu veoma bitnu stvar. U prethodnoj akademskoj godini, čak i nakon zahtjeva studenata za produživanjem vremenskog perioda izrade finalnog ispita, čijim zahtjevima je i udovoljeno, predmetni nastavnici, svjesno ili ne, proširili su, odnosno uduplali tekst zadatka za čije razumijevanje je neophodno cca 5 (u nekim  slučajevima i više) minuta, što čini ogroman udio imajući u vidu predviđeni vremenski period izrade ispita…

Ovim putem, isto tako, molimo nadležne organe iz Univerziteta da sprovedu evaluaciju akademskog osoblja (anketu), koja će zapravo potvrditi ili ne sve ono što smo mi naveli u ovom dokumentu. Imamo opravdan stav da ovaj problem treba podršku sa viših organa koji regulišu ovu problematiku, kako Rektorata, Ministarstva obrazovanja KS i Inspektorata za visoko obrazovanja Kantona Sarajevo. Frustracije studenata postaju veće jer se dodatno povećavaju troškovi studiranja, a nerijetko su studenti upravo radi ovog predmeta primorani da se ispisuju sa Univerziteta u Sarajevu i nastavljaju školovanje na nekim od privatnih univerzitata u FBiH kako bi stekli diplomu, što je blago rečeno, poražavajuće.

Molimo da se svi navedeni parametri uzmu u obzir, te da se nađe adekvatno rješenje za ovaj problem, kako bi studenti Ekonomskog fakulteta u Sarajevu imali priliku steći svoju diplomu na akademski regularan i pošten način, a ne, žargonski rečeno „gubiti živce“ godinama zbog jednog ili dva predmeta.

I na kraju, moramo reći da, ukoliko se ne pronađe adekvatno rješenje za ovaj problem, te ukoliko se našem problemu ne pristupi ozbiljno i ne ponudi rješenje istoga, mi nemamo drugu opciju, nego da organizujemo proteste ispred Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, (čak i uprkos tome što se nalazimo u jeku pandemije) i na taj način izrazimo naše nezadovoljstvo, koje traje već godinama kada je ovaj predmet u pitanju, te koji je trenutno zaista na vrhuncu. Smatramo da se konačno ovome mora stati u kraj, kako za dobrobit trenutnih, tako i za dobrobit budućih studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu… Protestima ćemo pristupiti ukoliko se na naše probleme ne reaguje u vremenskom periodu od 7 dana nakon što ovaj dopis bude poslan navedenim nadležnim tijelima.”