PROCESI UČENJA NE PRESTAJU NIKADA: Centar intelektualnih vještina uskoro u Tešnju

0
251
Centar intelektualnih vještina Tešanj (FOTO: Ilustracija)

Procesi učenja ne prestaju nikada i ljudi u našem okruženju, na sreću, sve više su svjesni te činjenice i nastoje je živjeti. U velikim gradovima širom Bosne i Hercegovine i regiona počeli su sa radom, na različite načine organizovani, mnogi centri za edukaciju i neformalno obrazovanje, a jedan ipak malo drugačiji, uskoro u Tešnju otvara svoja vrata.

Centar intelektualnih vještina, kao što mu i samo ime kaže, ponuditi će svojim korisnicima mnogo zanimljivih sadržaja koji potiču kreativnost i inovativnost.

“Učenje je doživotni proces i  zato će naši programi biti namijenjeni svim starosnim skupinama. Aktivnosti ćemo usmjeriti na povećanje funkcionalne pismenosti i kognitivnih sposobnosti, sa fokusom na otklanjanje poteskoća pri učenju kod djece. Znači, želimo biti  podrška i pomoć pri učenju, a posebni programi su namjenjeni djeci od 6 do 10 godina. Zatim pomoć i podrška pri čitanju i pisanju; rad na poboljšanju vještina koje djeca već posjeduju, te usvajanje novih vještina kroz različite dobro osmišljene  treninge i radionice –te homwork radionice.  Slogan “uči lako – saznaj kako” obuhvata našu viziju i misiju, a cilj nam je svakako da svima koji žele više, pokažemo da to i mogu postići veoma lako, naravno primjenjujući određenu metodologiju stjecanja znanja”, izjavila je doc.dr. Almina Alagić, kreator i realizator ovog projekta.

Doc.dr. Almina Alagić (FOTO: Almina Alagić, privatni arhiv)

 

Doc.dr. Almina Alagić, Tešanjka, nakon završene osnovne škole “Huso Hodžić” u Tešnju, završava Srednju medicinsku školu u Doboju. Studij biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu na trećoj godini prekida agresija na Bosnu i Hercegovinu, a nakon rata diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zenici, gdje je stekla i zvanje magistra integrativnih metodika nastavnih predmeta 2011. Doktorski studij upisuje 2015. godine na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci. Zvanje doktora pedagoških nauka stiče 2019. godine nakon odbrane doktorske disertacije na temu: “Strategije poučavanja u nastavi”. Radila je u OŠ “Huso Hodžić”, gdje je u mandatu 2010-2016 bila direktorica, a od 2016. godine je direktorice Opće biblioteke u Tešnju. U toku svog rada prošla je niz obuka i stručnih seminara kao sto su: “Unapređenje djelotvornosti škole“, “ Partnerstvo porodice i škole“, „Metodologija usmjerena na dijete“ pri COI “STEP BY STEP“, „Nenasilna komunikacija“, „Inkluzivna nastava i izrada prilagođenih programa za djecu sa poteškoćama u razvoju“ , „Indeks inkluzivnosti“, “ Reformske promjene“ pri pedagoškom zavodu, član općinske grupe za izradu plana i protokola za postupanje kod nasilja nad djecom te niz drugih usavršavanja. Učestvovala na niz stručnih seminara i konferencije te objavila tri stručna rada na WOS listi te veći broj radova u stručnim časopisima te časopisima koji se nalaze u citatnim bazama (CEEOL, SCOPUS).

Centar intelektualnih vještina Tešanj (FOTO: Ilustracija)

Posjetite Facebook page CIV-a i pratite njihov rad – velika je vjerovatnoća da pronađete nešto za sebe ili nekog člana svoje porodice, ili se sjetite na koji biste način mogli biti podrška ili spoljni saradnik u ovoj kreativnoj i veoma popularnoj priči!