ŠKRBA: Zločin je toliko veći, koliko je velik onaj koji griješi

Više od osam godina prošlo je od ubistva fotografa u Sarajevu. Za brutalno ubistvo osuđena je Dana Škrba, na 14 godina zatvora, a na temelju Sporazuma o priznanju krivice koji je, nakon razmatranja, prihvatio Kantonalni sud Sarajevo.

U svojim pismima koja je slala uredniku Slobodne Bosne pojašnjava da je 23. februara 2012. godine nakon svađe sa fotografom Bukvićem, a čiji je motiv bio novac, on ju je napao oštrim predmetom, a po tome silovao. Škrba u svojim pismima kojima se obraća javnosti tvrdi da je ubistvo počinila u odbrani sebe i nerođenog sina. Nakon toga, Dani se gubio svaki trag, da bi se dobrovoljno predala nakon dva dana Federalnom MUP-u.

“Zločin je toliko veći, koliko je velik onaj koji griješi

         Kako objasniti otkud dolaziš kad je bila volja Božja koja te dovela gdje si.”

Ovo je dio knjige Dane Škrbe, žene koja svojim rečenicama želi pokazati svjetini što slobodu uživa, da čovjek dovoljno sebe kazni izvršenjem nekog djela i da mu dodatna osuda nakon izdržavanja kazne nije potrebna.

Analizirajući novinske naslove koji govore na ovu temu, doći ćemo do činjenice da “novinari” ponekad ne polože test ozbiljnosti u radu, a Pisanje za medije na fakultetu vjerovatno nisu nikad. 

Kvalifikacije koje linčuju izvršioca zločina u svakom slučaju odmažu porodicama na svim stranama, djeci koja će jednog dana čitati naše tekstove, ali javnom mnijenju koje često stav formira na osnovu naslova, selektivnih činjenica, a ne motiva koji je uvijek ključ u crnoj hronici. 

Dakle, zlatno pravilo u crnoj hronici jeste da koristimo samo zvanične informacije bez kvalifikacija, nezvaničnih izvora i nagađanja. Najsigurniji stil pisanja je upravo 5W+H (ko, šta, gdje, kada, kako i ako imamo zašto?)

Tokom ovih osam godina, Škrba je u zatvoru napisala i knjigu “Moljac u svili”, koja govori o unutrašnjim borbama i želji da dobije novu priliku za početak sa svojim sinovima, nasilju kao društvenom problemu koji se ne rješava zločinom kao u njenom slučaju.

“Tko je mudar?
Neka ovo razumije.
Tko je pametan?
Neka ovo shvati.
Ispravni su BOŽJI putevi,
po njima hodaju pravednici,
ali posrću i padaju griješnici.”

Knjigu Škrbe izdala je Udruga “Nepokorene” iz Šibenika, grupa za nenasilje i ženska prava.
Zvanično će biti objavljena 19.8.2020 na Digitalnom portalu.