MARKETING

Za detalje o marketingu i drugim vidovima saradnje javite se putem maila redakcija@dobarportal.net

 

Za marketing saradnju sa firmama, ovlaštena je firma Visual marketing.