INGRID MACDONALD: Zajedno ponovo osmišljamo obrazovanje u Bosni i Hercegovini

0
73

Trenutno se, uoči zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u New Yorku, održava globalni samit o Transformaciji obrazovanja. Tim povodom važno je istaknuti napredak koji je postignut kroz podršku Ujedinjenih nacija vlastima u Bosni i Hercegovini, a prema unapređenju pravednijeg i inkluzivnog obrazovanja u cijeloj zemlji.

Kada sam prije dvije i pol godine imenovana za rezidentnu koordinatoricu Ujedinjenih nacija, mnogima je bilo jasno da se, osim poremećaja izazvanih pandemijom COVID-19, obrazovni sistem suočava s nizom složenih i dugotrajnih prepreka, uključujući visoko decentralizirani obrazovni sektor, zastarjelu infrastrukturu i sve manji broj učenika. U 2018. godini, procjena Programa za međunarodno ocjenjivanje učenika (PISA) pokazala je da su 15-godišnji učenici iz Bosne i Hercegovine znatno ispod prosječne razine znanja u čitanju, matematici i prirodnim naukama u zemljama OECD-a, iako postoji relativno visoka potrošnja po studentu u odnosu na BDP zemlje.

Od krize do prilike

Pandemija COVID-19 poremetila je učenje za više od 400.000 učenika širom Bosne i Hercegovine, što je ove izazove stavilo u fokus. Ipak, ova je kriza također pružila jedinstvenu priliku za pružanje podrške vlastima u provođenju snažnije obrazovne reforme u cijeloj zemlji. Kada se pandemija počela širiti 2020. godine, agencije Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini udružile su se kako bi dale prioritet obrazovanju kao fokusu naših napora za oporavak od COVID-19. Brza procjena potreba, koju su UNICEF i UNESCO proveli u martu i aprilu 2020., bila je temelj za izradu UN programa za oporavak obrazovanja. Temeljni zajednički projekat, koji je pokrenut pod vodstvom UNICEF-a i UNESCO-a, u partnerstvu s ILO-om i UNV- om, nazvan je “Osmislimo Obrazovanje Ponovo: kreiranje kvalitetnijeg obrazovanja za djecu tokom i nakon COVID-19 krize s fokusom na najugroženije”.

Na globalnoj razini, ovaj projekat je bio jedan od samo 18 koji su dobili podršku Fonda za oporavak od COVID-19 pandemije generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, i jedini koji je bio usmjeren na obrazovni sektor. Što je još važnije, ovaj je projekat bio katalizator za jačanje podrške Ujedinjenih nacija prema međuresornoj saradnji ministarstava, poboljšanju nastavnih kapaciteta, modernizaciji ICT opreme i razvoju novih digitalnih platformi za učenje. Neposredni učinak bio je jasan. Između februara 2021. i marta 2022. UNICEF, UNESCO i ILO osigurali su da 2498 učitelja prođe obuku o digitalnom učenju i podučavanju, dok su također osigurali 664 digitalna uređaja (laptope i pomoćnu tehnologiju) za 110 škola (26% od ukupnog broja škola).

Prema zajedničkim obavezama u obrazovanju

Kako se hitna faza odgovora na COVID-19 završavala, postalo je jasno da su resursi za učenje, obuka i oprema koje su osigurale Ujedinjene nacije, uvelike poboljšali saradnju između različitih ministarstava obrazovanja u zemlji i drugih aktera u sektoru. Nadovezujući se na ovaj osjećaj sinergije i saradnje, Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini su organizirale niz konsultacija prije samog globalnog Samita o transformaciji obrazovanja, pod vodstvom Ministarstva civilnih poslova BiH, i u bliskoj saradnji s resornim vlastima u entitetima, kantonima i Brčko Distriktu BiH. Ove konsultacije okupile su gotovo 1500 učesnika iz vladinog i nevladinog sektora, škola, akademske zajednice, mladih i privatnog sektora kako bi se razgovaralo o ključnim prioritetima uoči globanog Summita. Više od polovice učesnika (845) uključenih u konsultacije bilo je mlađe od 30 godina. Nakon ljeta provedenog u inkluzivnom dijalogu, obrazovne vlasti podnijele su izvještaj i Deklaraciju o predanosti Sekretarijatu Samita o transformaciji obrazovanja u New Yorku. 

Ovu Deklaraciju usvojilo je 16 ministara nadležnih za pitanja obrazovanja na različitim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini. Predstavlja prvi izraz javne politike o obrazovanju u BiH u posljednjih dvadeset godina. Gledajući prema naprijed, UNESCO i UNICEF rade na podršci relevantnim obrazovnim vlastima na razvoju akcijskog plana koji bi bio usmjeren na provedbu obaveza navedenih u ovoj Deklaraciji. Vrijednost naših zajedničkih napora da transformiramo i ujedinimo agendu za obrazovanje širom Bosne i Hercegovine također su prepoznali i drugi partneri. U sklopu svoje opsežne podrške Bosni i Hercegovini, Evropska unija razmatra snažniji angažman u podršci obrazovanju u sljedećih 10 godina, pri čemu UNESCO i UNICEF aktivno pomažu u identificiranju prioriteta vezanih za obrazovanje.

Put do dugotrajne transformacije

Dok se pripremamo za uzbudljivu sedmicu dijaloga, rasprava i dogovaranja obaveza tokom Samita o transformaciji obrazovanja u New Yorku, ponosna sam na korake koje smo poduzeli kako bismo podržali vlasti u BiH u reformi obrazovnog sektora u zemlji, i izgradnji inkluzivnijeg, kvalitetnijeg i relevantnog iskustva učenja za sve. Dok se Bosna i Hercegovina još uvijek suočava s mnogim izazovima na svom putu ka kvalitetnom obrazovanju, u posljednje dvije i pol godine naučila sam da smo, uz jasno globalno vodstvo, potpomognuto katalitičkim zajedničkim financiranjem i istinskim partnerstvom sistema Ujedinjenih nacija sa vlastima, sada u jedinstvenoj poziciji u Bosni i Hercegovini da provedemo ove transformativne obrazovne promjene koje se događaju jednom u generaciji.

Autor: Ingrid Macdonald

Bilješka o autoru: Rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, Ingrid Macdonald, u autorskom osvrtu govori o konsultacijama o transformaciji obrazovanja u zemlji, dok se u New Yorku održava Samit transformacije obrazovanja Ujedinjenih nacija. 

Stavovi izrečeni u ovom tekstu odražavaju autorovo lično mišljenje, ali ne nužno i stavove dobarportal.net.