More
  HomeDRUŠTVOAKTIVIZAM, ZAKON, UNIFORMA SU PRIJATELJI, NE RIVALI: Sretan Osmi mart, dan ženskog...

  AKTIVIZAM, ZAKON, UNIFORMA SU PRIJATELJI, NE RIVALI: Sretan Osmi mart, dan ženskog aktivizma i borbe za prava

  Nedavni incidenti povezani sa konfliktom aktivistkinje i uniformisanog lica u Sarajevu je izazvao dodatni raskol u povjerenju u očuvanje mira i izgradnju pravne države. Pored toga smo svjesni i sve češćih fizičkih napada na medicinsko osoblje.

  Incident koji se dogodio u Gospiću, Hrvatska, gdje je branitelj fizički napao doktora i vrijeđao ga. ANOR izražava zabrinutost i osuđuje provokacije bilo koje vrste sa obje strane, pogotovo u slučaju fizičkog napada medicinskog osoblja! Nužno je, istaći problematiku poštivanja KULTURE DIJALOGA. Ona predstavlja jedan osnovni dio demokratskog principa i uslijed negativnog uticaja pandemije na duhovno zdravlje je još više ugrožena. Ovo je prvo na što apeliramo javnosti, bez obzira na profesiju. Budući da je okvirno djelovanje našeg Saveza civilna inicijativa, mir i humanizam i humanitarni rad, ovaj put smo dužni javnosti objasniti šta je to aktivizam.


  Prošle godine, aktivizam je proslavio stogodišnjicu postojanja. On predstavlja borbu za bolje ozračje i perspektivnijiu budućnost zakonskim okvirima i demokratskim principima u jednoj sredini i prema dokumentima, smatra se da je nastao u Velikoj Britaniji, ali i u ranim fazama prošlog stoljeća bilježi se i u američkoj štampi kao pojava. Vjeruje se da je postojao i ranije, samo nije bio definisan. Ljudi koji svojim zalaganjem čine ove promjene uspješnima zovu se aktiviste. Aktivista koristi razne “alate” kako bi obično kreativnim i koordiniranim načinima iste implementirao. Ovi alati mogu biti različiti.

  Pa tako, neki koriste umjetnost pa to spada u Artivizam, neko koristi novinarstvo, s toga je to novinarski aktivizam.

  Medicina i zdravstvo svojim projektima isto daje zdravstveno\medicinski aktivizam, a jedan od najopasnijih, ali i najpopularnijih, je aktivizam za ljudska prava koji je blizak sindikalnom aktivizmu.

  Postoji i ženski aktivizam, veoma aktuelan i bavi se promocijom i borbom za implementaciju jednakosti žena i poštivanja ljudskih i radničkih prava.


  Kodeks aktiviste je, vjerovali ili ne, najsličniji policijskom, samo što on nije zvaničan i oslonjen je i na kreativnije metode, ali je itekako priznat. Zbog svoje nezvaničnosti, nezavisni aktivisti su prirodni prijatelji policije i pravosudne vlasti, ali i prirodni supervizori, kritičari i konstruktori politike.

  Samim time, svaki policajac od časti će jako cijeniti nezavisnog aktivistu i prirodno ga podržati (u aktivističkom riječniku se koristi izraz za ovakve policajce ili vojnike ljudi od časti engl. “men of honor” ) Biti nezavisni aktivista znači imati sposobnost da se politike svake stranke objektivno sagledaju u smjeru koristi stanovništva te da se pravi zakonski i primjeren demokratski pritisak na političare i legislativnu vlast.

  U ovoj svrsi, svaki čovjek od časti će biti od koristi aktivisti i pristupiti mu sa velikim poštovanjem te mu svakako ponuditi zaštitu ukoliko je to nužno. Kao i čuvari mira, aktivisti prolaze treninge, afirmacije, školuju se čitavog života i prisiljeni su jačati svoj integritet zakonom i izloženi su gotovo jednakim prijetnjama na život kao i ljudi od časti. Nego, ovo što je napisano vrijedi vise za civilizirane zemlje u kojima se ne uništava pravosudna vlast kako je to u momentu potrebno u političkom kontekstu što se na žalost dešava na Balkanu.

  Prave aktiviste posjeduju oblike ponašanja koji su ispod njihovog morala. Korupcija, prevare, promicanje političkih interesa koji za svrhu nemaju društvenu korist, nego ličnu korist i još toga je ono što ne ide uz moralne vrijednosti aktivizma.

  U Balkanskim zemljama, nažalost, aktiviste nemaju hrabrost stati protiv političara, ili su potkupljivi, pa tako umjesto da bacaju prave vrijednosti, oni su ti koji opstruiraju pravosuđe, a u redovima ljudi od časti traže neprijatelja ili oponenta (zavisno od političke instrukcije koja je obično diktirana ličnim interesima). Ovi aktivisti su izjednačeni sa lošim i korumpiranim policijskim službenicima.

  Apropo incidenta koji se dogodio, ANOR nije u prilici birati strane, već djelovati. Samim time, ove napade gleda kao priliku da pomogne i podrži zakon i sudske vlasti u prepoznavanju partnerstva i osnaživanja sudske vlasti, kao i sinergetskog i simbiotskog odnosa između aktivista i policije. Istovremeno, stoji i na usluzi medicinskim radnicima koliko je god u mogućnosti.

  ANOR svakako napominje i aktiviste i građane da znaju da snimanjem uniformisanog lica na dužnosti doprinosi se životnoj pretnji ovih osoba. Razlog je jednostavan, izlaganjem javnosti, službeno lice može biti prepoznato od strane kriminalnih lica protiv kojih se isti bori za sigurnu dobrobit građanstva pa tako se izlaže prijetnjama kako i on, tako i njegova porodica i prijatelji.

  Dovoditi službeno lice u stanje ovakve pretnje ne predstavlja prijateljski odnos niti je odlika bilo kakve borbe za ljudska prava, niti pomaže promociji transparentnosti rada. ANOR ovom prilikom moli građane i aktiviste da budu uljudni, čestiti, konstruktivni i pažljivi prema uniformi, kako policijskoj tako i medicinskoj.

  Ukoliko nisu sposobni biti ništa od navedenog, neka bar poštuju uniformu. Ovi ljudi su pod ogromnim pritiskom u periodu pandemije i na izmaku su kapaciteta i snaga. Budimo poput njih, ako ne možemo pomoći, nemojmo ni nanositi štetu.


  Svi koji su zainteresovani za saradnju s ANOR-om, neka potraže kontakt na njohovoj stranici klikom OVDJE.

  Portal WWW.DOBARPORTAL.NET ograđuje se od sadržaja vanjskih lonkova koji su ugrađeni u tekstualne sadržaje.

  Must Read

  spot_img