Home KULTURA „FONDACIJA ČAVLOVIĆ“ PREDSTAVLJA: Ivan Čavlović, koncert OP. 3

„FONDACIJA ČAVLOVIĆ“ PREDSTAVLJA: Ivan Čavlović, koncert OP. 3

U četvrtak 23. 1. 2020. u 19.30 u koncertnoj sali Muzičke akademije bit će održan treći po redu cjelovečernji koncert novih djela Ivana Čavlovića sa sljedećim programom i izvođačima:

Triptih za Tanju: Rođenje. Mladost. In memoram (12 min) Izvodi: Dina Fejzić klavir

Koncert za violončelo i gudački kvintet (17 min)  Izvodi: dr. Belma Alić violončelo,

Gudački kvintet  Sonata za klavir br. 2 (21 min) Izvodi: Sonja Radojković klavir

Gudački kvartet br. 2 (20 min)  Izvodi: Gudački kvartet aMAS

Tri Soneta Skendera Kulenovića za sopran, bas, timpane, tom-tom, klavir, kvintet harmonika (12 min)  Izvode: Aida Čorbadžić sopran, Leonardo Šarić bas, Davor Maraus timpani, Dario Kos tom-tom, Milan Čavlović klavir, Kvintet harmonika aMAS.

Čavlovića javnost poznaje više kao vodećeg bh. muzikologa, a kako njegov kompozitorski opus raste, i njegova djela postaju sve prisutnija u javnim prostorima bh. kulture. O koncertu sam autor kaže sljedeće: Opet, kao i uvijek, sva djela su nastala nekim povodom. Triptih za Tanju: Rođenje. Mladost. In memoriam nastao je povodom smrti Tatjane koja nije izdržala borbu protiv opake bolesti.

Koncert za violončelo i gudački kvintet komponovan je na Belminu sugestiju. U ovoj izvedbi u pratnji je gudački kvintet, a ne gudački orkestar, kako bi trebalo, jer finansijska sredstva za koncert nisu dozvoljavala veći sastav od kvinteta.

Sonata za klavir br. 2 nastala je po želji i sugestijama pijanistice Sonje; Gudački kvartet je izraz vlastite želje za kompozitorskim dokazivanjem u najosjetljivijem zvučnom prostoru, a po nagovoru i sugestijama članica kvarteta.

Ozvučavanje Tri Soneta Skendera Kulenovića je moje trajno ushićenje snažnom Skenderovom sonetskom poezijom. A sva djela naišla su izvorom čiju snagu nisam mogao kontrolisati osim samo kroz pokušaj da je ukrotim notama. Ovo je treći koncert, nazvao sam ga Koncert op. 3, u organizaciji moje „Fondacije Čavlović“.

Kako je već sudbina svakog domaćeg kompozitora da se ne izvodi osim u najprigodnijim situacijama, svako od nas se mora pobrinuti da mu djela ne ostanu na koncertnom podiju nenastanjeni siročići. Zato svako od nas mora sam pretvarati vlastite note u koncertni zvuk, pritom podrazumijevajući svu muku oko komponovanja, pa zatim okupljanja izvođača, pa onda organizacije koncerta, pa još prije toga pisanja programske knjižice, a prije svega potražiti neke novce od onih koji dijele sadaku, na kojoj naravno zahvaljujem, koja jedva dostaje za slabe honorare izvođačima.

Dakle, kompozitor je dužan da se brine sam o sebi i za sebe? To je i moj usud! Ali ne žalim se, ukoliko budete imali imalo strpljenja da odslušate, imalo volje da ostanete do kraja, imalo snage da pokušate shvatiti o čemu se ovdje radi.

Ivan Čavlović (Sanski Most, 1949). Profesor je emeritus Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Jedan je od osnivača i pokretača Muzikološkog društva FBiH, časopisa Muzika, Institituta za muzikologiju i Centra za muzičku edukaciju Muzičke akademije, festivala Majske muzičke svečanosti, Sarajevo Chamber Music Festivala, stručnih i edukativnih projekata. Djelovao je kao član mnogih organa i tijela Muzičke akademije i Univerziteta u Sarajevu. Muzikom se počeo baviti od rane mladosti, a nakon završene Gimnazije, diplomirao je na Pedagoškoj akademiji u Puli i Muzičkoj akademiji u Sarajevu na kojoj je i magistrirao i doktorirao. Počeo je komponovati vrlo rano, ali tek u prvoj deceniji 21. stoljeća njegov kompozitorski rad postaje ozbiljan i s relevantnim umjetničkim rezultatima. Dosada je napisao 8 knjiga, 3 monografske brošure i preko 200 stručnih i naučnih radova, komponovao je 56 kompozicija različitih namjena i izvođačkih sastava, od solo instrumenta do opere atrakcija, napisao je nekoliko kratkih priča i dvije novelle. Kao nastavnik na Muzičkoj akademiji odgojio je brojne diplomante i magistrante i doktoranate, 5 asistenata i 4 docentice.

Radio je kao nastavnik muzičkog odgoja u Osnovnoj školi u Starom Majdanu kod Sanskog Mosta (1972–1973), nastavnik gitare u Osnovnoj muzičkoj školi u Vogošći (1976–1978), a od 1978 do 2010. prolazi sva akademska zvanja na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Dobitnik je nagrade „Vlado Milošević” AMUS-a za muzikološki rad (2017). Izvođači su eminentni akademski muzičari s kojima je Čavlović već sarađivao.

 

Dina Fejzić, klavir. Diplomirala je (2003) u klasi prof. Nede Stanković i magistrirala u klasi Nihada Kreče (2013) na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Koncertirala je u BiH, Italiji i Slovačkoj. Pohađala je majstorske kurseve Borisa Kraljevića, David Wildea, Hiroko Nakamure, Mejre Smajlović, Jokut Mihajlović. Radi kao docentica za klavir obavezni predmet struke na Muzičkoj akademiji u Sarajevu.

Belma Alić, violončelo. Diplomirala (2004), magistrirala (2007) i doktorirala (2016) na temu Nove tehnike u literaturi za violončelo solo 20. i 21. stoljeća na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi prof. Yevgenyja Xaviereffa. Pohađala je brojne seminare i kurseve za violončelo i kamernu muziku kod istaknutih violončelista i pedagoga. Vanredna je profesorica na predmetima Violončelo i Kamerna muzika za gudače na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Brojne su njene nastavne, umjetničke i organizacijske aktivnosti u kojima se pokazuje kao agilni propagator umjetničke muzike. Sarađivala je sa istaknutim umjetnicima i ansamblima širom Evrope.

Organizirala je brojne koncerte aMAS-a i Gudačkog orkestra Muzičke akademije u Sarajevu izvodeći probranu solističku i/ili orkestarsku literaturu počesto i prvi put izvedenu u Sarajevu. Organizira i koncerte s djelima bih. autora namjenski pisanih za nju ili ansamble u kojima  djeluje. Jedan od takvih koncerata je i ovaj večerašnji s kojim Belma slavi 20 godina umjetničkog rada.

Gudački kvartet aMAS djeluje već izvjesno vrijeme (od 2016), uspješno i poticajno za kompozitore i publiku. Članice kvarteta su: Tamara Arsovski violina I, Alma Dzdar violina II, Aida Dajić viola, Belma Alić violončelo. Održao je brojne koncerte u Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru, Zagrebu… i pobrao lijepe kritike domaće i zagrebačke štampe i publike. Kvartet je moćan promotor umjetničke muzike i inspirator za kompozitore i, najvažnije, donosilac sreće za publiku koja entuzijastički posjećuje njihove koncerte i uživa u njihovoj svirci. Večerašnji koncert je nastao kao plod interakcije jednog kompozitora i kvarteta i, nadamo se, publike koja će prihvatiti njihovu interpretaciju kompozitorskih viđenja zvuka i filozofije muzike, uostalom, i života samog. Gudački kvintet je ad hoc formirana gudačka grupa bez stalnog djelovanja, ali sa željom da ovaj koncert bude inicijacija jednog novog ansambla u Sarajevu. Kvintet čine  Tamara Arsovski violina I, Ilma Zulum violina II, Aida Dajić viola, dr. Belma Alić violončelo, Fahrudin Stroil kontrabas.

 

Sonja Radojković, klavir. Osnovne studije klavira završila je na FMU u Beogradu s nepunih 19 godina. Magistratrirala iz iste oblasti u Beogradu na FMU i na Konzervatoriju Čajkovski u Moskvi sa 22 godine. Koncertna pijanistica i profesorica na FMU u Beogradu, Muzičkoj akademiji u Sarajevu i Muzičkoj Akademiji u Istočnom Sarajevu. Bila je gostujući profesor na osnovnim, master i doktorskim studijama na univerzitetima muzike na Yong Siew Toh Konzervatorijum (Singapur), na Manitoga University (Winnipeg, Canada), na konzervatorijumima u Dunedinu i Wellingtonu (Novi Zeland) i na Kanskom konzervatorijumu (Francuska). Pored klasičnog repertoara svira dela savremenih svjetskih autora, a rado i s prostora bivše Jugoslavije. Jedan od kompakt diskova snimljenih na Novom Zelandu je novozelandskog kompozitora grčkog porijekla Džona Psatasa, koji je pisao muziku za otvaranje Olimpijade u Atini. Njena intenzivna međunarodna karijera popraćena je najboljim kritikama muzičkih kritičara. Osnivačica je i umjetnička direktorica ljetnjeg festivala na Hvaru (Hrvatska).

Aida Čorbadžić, sopran. Diplomirala je 2006. na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi prof. Paše Gackić. Usavršavala se na seminarima Olivere Miljaković, Ute von Garczinsky, prof. Andreasa Karakasa i Tatjane Šorlujan. Od 2004. je članica Hora Opere Narodnog pozorišta Sarajevo, a 2007. dobija status solistice. Nastupala je sa Sarajevskom filharmonijom širom Bosne i Hercegovine, te u Hrvatskoj, Sloveniji i Francuskoj. Imala je uloge u gotovo svim operskim predstavama na repertoaru Opere Narodnog pozorišta u Sarajevu. Pjevala je i u Orffovoj Carmini burani, Pergolesijevoj Stabat mater, Schubertovoj Misi G dur, Haydnovom Oratoriju Stvaranje svijeta, Mahlerovoj Četvrtoj simfoniji. Nastupala je na festivalima Sarajevska zima i Baščaršijske noći, Majske muzičke svečanosti. U septembru 2011. debitovala kao glumica u dramskoj predstavi režisera Harisa Pašovića Ruže za Anu Terezu ili Fudbalske priče. Članica je udruženja umjetnika Bellarte. Bila je vršilac dužnosti umjetničkog direktora Opere (2017/18).

 

Leonardo Šarić, bas. Diplomirao Odsjek za solo pjevanje na Muzičkoj akademiji u Sarajevu  u klasi prof. Paše Gackić. Nastupao u manjim i većim solističkim ulogama u operama i operetama: Nabucco, Tosca, Hasanaginica, Šišmiš, Nikola Šubić Zrinjski, Rigoletto, La Boheme, La Traviata, Gianni Schicchi, Don Pasquale, koncertna izvedba i opera Carmen, Ježeva kuća. Ima status soliste Opere Narodnog pozorišta Sarajevo.

Davor Maraus, timpani. Studij udaraljki završava (2004) na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Stockholmu u klasi prof. Joakima Anterota, a magistrirao (2008) na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi istog profesora. Zaposlen je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu na Odsjeku za klavir, udaraljke i srodne instrumente – smjer udaraljki. Radio je kao prof. Srednje muzičke škole u Sarajevu (2003–2012). Nastupao je u Francuskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj, Austriji, Švedskoj, Rumuniji, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji. Stalni je član ansambla SONEMUS i redovna ispomoć Sarajevske filharmonije. Dario Kos tom-tom. Diplomirao je  na Odsjeku za klavir, udaraljke i srodne instrumente – smjer udaraljki na Muzičkoj akademiji u klasi prof. Davora Marausa (2017). Na istom Odsjeku djeluje kao demonstrator. Osvojio je dva laureata na međunarodnom takmičenju u Skopju, u kategoriji solo programa i kamerne muzike, te Grand prix takmičenja kao vođa ansambla Pamas (2018).

Učestvovao je na brojim projektima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Gostovao na White Field jazz festu u Crnoj Gori kao solista na vibrafonu uz pratnju svog kvarteta (2017). Aranžer je parta udaraljki u prvoj bosanskohercegovačkoj dječjoj baletnoj predstavi Šapat šume bosanske.

 

Milan Čavlović, klavir. Diplomirao je 2009. na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi prof. Svjetlane Člaidze. Od 2009. radi kao profesor klavira i korepetitor u Srednjoj muzičkoj školi u Sarajevu. Nastupa kao umjetnički saradnik na koncertima sarajevskih solista.   Kvintet harmonika aMAS. Djeluje od 2015, a sastavljen je od najboljih studenata Odsjeka za harmoniku. Dosada je osvojio nekoliko nagrada na domaćim i svjetskim takmičenjima. Kontinuirano djeluje na koncertima Muzičke akademije u Sarajevu, ali i samostalno u organizaciji drugih institucija.

Trenutni sastav Kvinteta harmonika aMAS je: Asmir Hamzić prva harmonika, Iris Granulo druga harmonika, Safet Tahirović treća harmonika, Malin Huso četvrta harmonika, Muharem Osmanagić bas harmonika.

Tijana Vignjević, dirigovanje. Diplomirala je (2001) u klasi prof. Teodora Romanića na Muzičkoj akademiji u Sarajevu i postdiplomirala (2014) studij iz orkestarskog dirigovanja u klasi prof. Uroša Lajovica na Universitet für Musik und darstelende Kunst u Beču. Usavršavala se na majstorskim klasama Gianluigija Gelmettija, Tamare Brooks, Ernsta Schellea i Colina Mettersa. Radi kao profesorica Orkestra i korepetitorica u Srednjoj muzičkoj školi Sarajevo. Pokreće (od 2007) amaterski mješoviti hor u AKCUS „Seljo“. Dirigentica je ženskog vokalnog ansambla Corona (od 1997). Čest je predavač na muzičkim radionicama u BiH i inostranstvu (USA, Holandija, Slovenija). Učestvovala je u teatarskim projektima u Sarajevu i Zenici, nekoliko filmskih i konceptualnih projekata (Bijenale u Veneciji) kao dirigentica, korepetitorica, muzička saradnica, kompozitorica i aranžerka. Nastupala je u BiH i zemljama regiona, Francuskoj, Njemačkoj, Tunisu, Bugarskoj, Poljskoj, Rumuniji, Austriji, Italiji. Kao humanitarna i volonterska radnica promovira mir i jačanje veza među ljudima putem umjetnosti, prvenstveno muzike.

 

Realizaciju koncerta je podržalo Ministarstvo kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevio, uz Muzičku akademiju UNSA i Srednju muzičku školu.

Komentari

komentar

Must Read

FOTOGRAFIJE KOJE OSTAVLJAJU BEZ DAHA: Ljepote Srebrenice kroz objektiv Ibre Begića

Ibro Begić, rođen 27. aprila 1995. godine, mladi je, talentovani fotograf iz Srebrenice, koji svoju ljubav prema ovom poslu zajedno sa bratom upakuje u...

ALEKSANDRA BOŠKOVIĆ: Dušu treba puniti znanjem, ono je lijek za sve

Aleksandra Bošković diplomirana je inžinjerka hemije, a osim obrazovanja, ova 24-godišnja djevojka iz Istočnog Sarajeva od svoje osme godine bavi se karateom.  U razgovoru za...

FOTOGRAFKINJA AMINA HODŽIĆ: Planova nemam, ali mašte i ideja imam

    Amina Hodžić iz Visokog apsolventica je na Odsjeku za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta Univerziteta...

PONOS DRŽAVE: Robotički tim BiH trenutno prvi u svijetu na Međunarodnoj robotičkoj olimpijadi FGC2021

Tim mladih Bosne i Hercegovine, okupljeni oko CERIT – Centra za edukaciju robotiku, inovacije i tehnologiju u Mostaru, učestvuju ove godine na svojevrsnoj Međunarodnoj...

VREMEPLOV U SARAJEVU: Vršnjačko nasilje kroz vrijeme

Vremeplov "Vršnjačko nasilje kroz vrijeme", koji simbolično pokazuje da nasilje nije pravi put, održan je u Sarajevu, u prostoru Kutcha.  Vršnjačko nasilje je prisutno u...

Komentari

komentar