More
  HomeKULTURA„FONDACIJA ČAVLOVIĆ“ PREDSTAVLJA: Ivan Čavlović, koncert OP. 3

  „FONDACIJA ČAVLOVIĆ“ PREDSTAVLJA: Ivan Čavlović, koncert OP. 3

  U četvrtak 23. 1. 2020. u 19.30 u koncertnoj sali Muzičke akademije bit će održan treći po redu cjelovečernji koncert novih djela Ivana Čavlovića sa sljedećim programom i izvođačima:

  Triptih za Tanju: Rođenje. Mladost. In memoram (12 min) Izvodi: Dina Fejzić klavir

  Koncert za violončelo i gudački kvintet (17 min)  Izvodi: dr. Belma Alić violončelo,

  Gudački kvintet  Sonata za klavir br. 2 (21 min) Izvodi: Sonja Radojković klavir

  Gudački kvartet br. 2 (20 min)  Izvodi: Gudački kvartet aMAS

  Tri Soneta Skendera Kulenovića za sopran, bas, timpane, tom-tom, klavir, kvintet harmonika (12 min)  Izvode: Aida Čorbadžić sopran, Leonardo Šarić bas, Davor Maraus timpani, Dario Kos tom-tom, Milan Čavlović klavir, Kvintet harmonika aMAS.

  Čavlovića javnost poznaje više kao vodećeg bh. muzikologa, a kako njegov kompozitorski opus raste, i njegova djela postaju sve prisutnija u javnim prostorima bh. kulture. O koncertu sam autor kaže sljedeće: Opet, kao i uvijek, sva djela su nastala nekim povodom. Triptih za Tanju: Rođenje. Mladost. In memoriam nastao je povodom smrti Tatjane koja nije izdržala borbu protiv opake bolesti.

  Koncert za violončelo i gudački kvintet komponovan je na Belminu sugestiju. U ovoj izvedbi u pratnji je gudački kvintet, a ne gudački orkestar, kako bi trebalo, jer finansijska sredstva za koncert nisu dozvoljavala veći sastav od kvinteta.

  Sonata za klavir br. 2 nastala je po želji i sugestijama pijanistice Sonje; Gudački kvartet je izraz vlastite želje za kompozitorskim dokazivanjem u najosjetljivijem zvučnom prostoru, a po nagovoru i sugestijama članica kvarteta.

  Ozvučavanje Tri Soneta Skendera Kulenovića je moje trajno ushićenje snažnom Skenderovom sonetskom poezijom. A sva djela naišla su izvorom čiju snagu nisam mogao kontrolisati osim samo kroz pokušaj da je ukrotim notama. Ovo je treći koncert, nazvao sam ga Koncert op. 3, u organizaciji moje „Fondacije Čavlović“.

  Kako je već sudbina svakog domaćeg kompozitora da se ne izvodi osim u najprigodnijim situacijama, svako od nas se mora pobrinuti da mu djela ne ostanu na koncertnom podiju nenastanjeni siročići. Zato svako od nas mora sam pretvarati vlastite note u koncertni zvuk, pritom podrazumijevajući svu muku oko komponovanja, pa zatim okupljanja izvođača, pa onda organizacije koncerta, pa još prije toga pisanja programske knjižice, a prije svega potražiti neke novce od onih koji dijele sadaku, na kojoj naravno zahvaljujem, koja jedva dostaje za slabe honorare izvođačima.

  Dakle, kompozitor je dužan da se brine sam o sebi i za sebe? To je i moj usud! Ali ne žalim se, ukoliko budete imali imalo strpljenja da odslušate, imalo volje da ostanete do kraja, imalo snage da pokušate shvatiti o čemu se ovdje radi.

  Ivan Čavlović (Sanski Most, 1949). Profesor je emeritus Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Jedan je od osnivača i pokretača Muzikološkog društva FBiH, časopisa Muzika, Institituta za muzikologiju i Centra za muzičku edukaciju Muzičke akademije, festivala Majske muzičke svečanosti, Sarajevo Chamber Music Festivala, stručnih i edukativnih projekata. Djelovao je kao član mnogih organa i tijela Muzičke akademije i Univerziteta u Sarajevu. Muzikom se počeo baviti od rane mladosti, a nakon završene Gimnazije, diplomirao je na Pedagoškoj akademiji u Puli i Muzičkoj akademiji u Sarajevu na kojoj je i magistrirao i doktorirao. Počeo je komponovati vrlo rano, ali tek u prvoj deceniji 21. stoljeća njegov kompozitorski rad postaje ozbiljan i s relevantnim umjetničkim rezultatima. Dosada je napisao 8 knjiga, 3 monografske brošure i preko 200 stručnih i naučnih radova, komponovao je 56 kompozicija različitih namjena i izvođačkih sastava, od solo instrumenta do opere atrakcija, napisao je nekoliko kratkih priča i dvije novelle. Kao nastavnik na Muzičkoj akademiji odgojio je brojne diplomante i magistrante i doktoranate, 5 asistenata i 4 docentice.

  Radio je kao nastavnik muzičkog odgoja u Osnovnoj školi u Starom Majdanu kod Sanskog Mosta (1972–1973), nastavnik gitare u Osnovnoj muzičkoj školi u Vogošći (1976–1978), a od 1978 do 2010. prolazi sva akademska zvanja na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Dobitnik je nagrade „Vlado Milošević” AMUS-a za muzikološki rad (2017). Izvođači su eminentni akademski muzičari s kojima je Čavlović već sarađivao.

   

  Dina Fejzić, klavir. Diplomirala je (2003) u klasi prof. Nede Stanković i magistrirala u klasi Nihada Kreče (2013) na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Koncertirala je u BiH, Italiji i Slovačkoj. Pohađala je majstorske kurseve Borisa Kraljevića, David Wildea, Hiroko Nakamure, Mejre Smajlović, Jokut Mihajlović. Radi kao docentica za klavir obavezni predmet struke na Muzičkoj akademiji u Sarajevu.

  Belma Alić, violončelo. Diplomirala (2004), magistrirala (2007) i doktorirala (2016) na temu Nove tehnike u literaturi za violončelo solo 20. i 21. stoljeća na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi prof. Yevgenyja Xaviereffa. Pohađala je brojne seminare i kurseve za violončelo i kamernu muziku kod istaknutih violončelista i pedagoga. Vanredna je profesorica na predmetima Violončelo i Kamerna muzika za gudače na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Brojne su njene nastavne, umjetničke i organizacijske aktivnosti u kojima se pokazuje kao agilni propagator umjetničke muzike. Sarađivala je sa istaknutim umjetnicima i ansamblima širom Evrope.

  Organizirala je brojne koncerte aMAS-a i Gudačkog orkestra Muzičke akademije u Sarajevu izvodeći probranu solističku i/ili orkestarsku literaturu počesto i prvi put izvedenu u Sarajevu. Organizira i koncerte s djelima bih. autora namjenski pisanih za nju ili ansamble u kojima  djeluje. Jedan od takvih koncerata je i ovaj večerašnji s kojim Belma slavi 20 godina umjetničkog rada.

  Gudački kvartet aMAS djeluje već izvjesno vrijeme (od 2016), uspješno i poticajno za kompozitore i publiku. Članice kvarteta su: Tamara Arsovski violina I, Alma Dzdar violina II, Aida Dajić viola, Belma Alić violončelo. Održao je brojne koncerte u Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru, Zagrebu… i pobrao lijepe kritike domaće i zagrebačke štampe i publike. Kvartet je moćan promotor umjetničke muzike i inspirator za kompozitore i, najvažnije, donosilac sreće za publiku koja entuzijastički posjećuje njihove koncerte i uživa u njihovoj svirci. Večerašnji koncert je nastao kao plod interakcije jednog kompozitora i kvarteta i, nadamo se, publike koja će prihvatiti njihovu interpretaciju kompozitorskih viđenja zvuka i filozofije muzike, uostalom, i života samog. Gudački kvintet je ad hoc formirana gudačka grupa bez stalnog djelovanja, ali sa željom da ovaj koncert bude inicijacija jednog novog ansambla u Sarajevu. Kvintet čine  Tamara Arsovski violina I, Ilma Zulum violina II, Aida Dajić viola, dr. Belma Alić violončelo, Fahrudin Stroil kontrabas.

   

  Sonja Radojković, klavir. Osnovne studije klavira završila je na FMU u Beogradu s nepunih 19 godina. Magistratrirala iz iste oblasti u Beogradu na FMU i na Konzervatoriju Čajkovski u Moskvi sa 22 godine. Koncertna pijanistica i profesorica na FMU u Beogradu, Muzičkoj akademiji u Sarajevu i Muzičkoj Akademiji u Istočnom Sarajevu. Bila je gostujući profesor na osnovnim, master i doktorskim studijama na univerzitetima muzike na Yong Siew Toh Konzervatorijum (Singapur), na Manitoga University (Winnipeg, Canada), na konzervatorijumima u Dunedinu i Wellingtonu (Novi Zeland) i na Kanskom konzervatorijumu (Francuska). Pored klasičnog repertoara svira dela savremenih svjetskih autora, a rado i s prostora bivše Jugoslavije. Jedan od kompakt diskova snimljenih na Novom Zelandu je novozelandskog kompozitora grčkog porijekla Džona Psatasa, koji je pisao muziku za otvaranje Olimpijade u Atini. Njena intenzivna međunarodna karijera popraćena je najboljim kritikama muzičkih kritičara. Osnivačica je i umjetnička direktorica ljetnjeg festivala na Hvaru (Hrvatska).

  Aida Čorbadžić, sopran. Diplomirala je 2006. na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi prof. Paše Gackić. Usavršavala se na seminarima Olivere Miljaković, Ute von Garczinsky, prof. Andreasa Karakasa i Tatjane Šorlujan. Od 2004. je članica Hora Opere Narodnog pozorišta Sarajevo, a 2007. dobija status solistice. Nastupala je sa Sarajevskom filharmonijom širom Bosne i Hercegovine, te u Hrvatskoj, Sloveniji i Francuskoj. Imala je uloge u gotovo svim operskim predstavama na repertoaru Opere Narodnog pozorišta u Sarajevu. Pjevala je i u Orffovoj Carmini burani, Pergolesijevoj Stabat mater, Schubertovoj Misi G dur, Haydnovom Oratoriju Stvaranje svijeta, Mahlerovoj Četvrtoj simfoniji. Nastupala je na festivalima Sarajevska zima i Baščaršijske noći, Majske muzičke svečanosti. U septembru 2011. debitovala kao glumica u dramskoj predstavi režisera Harisa Pašovića Ruže za Anu Terezu ili Fudbalske priče. Članica je udruženja umjetnika Bellarte. Bila je vršilac dužnosti umjetničkog direktora Opere (2017/18).

   

  Leonardo Šarić, bas. Diplomirao Odsjek za solo pjevanje na Muzičkoj akademiji u Sarajevu  u klasi prof. Paše Gackić. Nastupao u manjim i većim solističkim ulogama u operama i operetama: Nabucco, Tosca, Hasanaginica, Šišmiš, Nikola Šubić Zrinjski, Rigoletto, La Boheme, La Traviata, Gianni Schicchi, Don Pasquale, koncertna izvedba i opera Carmen, Ježeva kuća. Ima status soliste Opere Narodnog pozorišta Sarajevo.

  Davor Maraus, timpani. Studij udaraljki završava (2004) na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Stockholmu u klasi prof. Joakima Anterota, a magistrirao (2008) na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi istog profesora. Zaposlen je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu na Odsjeku za klavir, udaraljke i srodne instrumente – smjer udaraljki. Radio je kao prof. Srednje muzičke škole u Sarajevu (2003–2012). Nastupao je u Francuskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj, Austriji, Švedskoj, Rumuniji, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji. Stalni je član ansambla SONEMUS i redovna ispomoć Sarajevske filharmonije. Dario Kos tom-tom. Diplomirao je  na Odsjeku za klavir, udaraljke i srodne instrumente – smjer udaraljki na Muzičkoj akademiji u klasi prof. Davora Marausa (2017). Na istom Odsjeku djeluje kao demonstrator. Osvojio je dva laureata na međunarodnom takmičenju u Skopju, u kategoriji solo programa i kamerne muzike, te Grand prix takmičenja kao vođa ansambla Pamas (2018).

  Učestvovao je na brojim projektima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Gostovao na White Field jazz festu u Crnoj Gori kao solista na vibrafonu uz pratnju svog kvarteta (2017). Aranžer je parta udaraljki u prvoj bosanskohercegovačkoj dječjoj baletnoj predstavi Šapat šume bosanske.

   

  Milan Čavlović, klavir. Diplomirao je 2009. na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi prof. Svjetlane Člaidze. Od 2009. radi kao profesor klavira i korepetitor u Srednjoj muzičkoj školi u Sarajevu. Nastupa kao umjetnički saradnik na koncertima sarajevskih solista.   Kvintet harmonika aMAS. Djeluje od 2015, a sastavljen je od najboljih studenata Odsjeka za harmoniku. Dosada je osvojio nekoliko nagrada na domaćim i svjetskim takmičenjima. Kontinuirano djeluje na koncertima Muzičke akademije u Sarajevu, ali i samostalno u organizaciji drugih institucija.

  Trenutni sastav Kvinteta harmonika aMAS je: Asmir Hamzić prva harmonika, Iris Granulo druga harmonika, Safet Tahirović treća harmonika, Malin Huso četvrta harmonika, Muharem Osmanagić bas harmonika.

  Tijana Vignjević, dirigovanje. Diplomirala je (2001) u klasi prof. Teodora Romanića na Muzičkoj akademiji u Sarajevu i postdiplomirala (2014) studij iz orkestarskog dirigovanja u klasi prof. Uroša Lajovica na Universitet für Musik und darstelende Kunst u Beču. Usavršavala se na majstorskim klasama Gianluigija Gelmettija, Tamare Brooks, Ernsta Schellea i Colina Mettersa. Radi kao profesorica Orkestra i korepetitorica u Srednjoj muzičkoj školi Sarajevo. Pokreće (od 2007) amaterski mješoviti hor u AKCUS „Seljo“. Dirigentica je ženskog vokalnog ansambla Corona (od 1997). Čest je predavač na muzičkim radionicama u BiH i inostranstvu (USA, Holandija, Slovenija). Učestvovala je u teatarskim projektima u Sarajevu i Zenici, nekoliko filmskih i konceptualnih projekata (Bijenale u Veneciji) kao dirigentica, korepetitorica, muzička saradnica, kompozitorica i aranžerka. Nastupala je u BiH i zemljama regiona, Francuskoj, Njemačkoj, Tunisu, Bugarskoj, Poljskoj, Rumuniji, Austriji, Italiji. Kao humanitarna i volonterska radnica promovira mir i jačanje veza među ljudima putem umjetnosti, prvenstveno muzike.

   

  Realizaciju koncerta je podržalo Ministarstvo kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevio, uz Muzičku akademiju UNSA i Srednju muzičku školu.

  Must Read

  spot_img