More
  HomeDOBARDOBRE PRIČEUSPJEH: Muzej farmacije iz Sarajeva dio certificirane Kulturne rute „historijske apoteke i...

  USPJEH: Muzej farmacije iz Sarajeva dio certificirane Kulturne rute „historijske apoteke i ljekoviti vrtovi“ Vijeća Europe

  Muzej farmacije iz Sarajeva, kao punopravni član organizacije Aromas Itinerarium Salutis (AIS), postao je dio Kulturne rute „Europska ruta historijskih apoteka i ljekovitih vrtova“ koja je priznata i certifikacirana kao Kulturna ruta Vijeća Europe.

  Ovu vijest objavile su predsjednica Esther Alba Pagán i direktorica María Luisa Vázquez de Ágredos Pascual iz asocijacije Aromas Itinerarium Salutis (AIS) pojasnivši kako je ovo priznanje dodijeljeno u skladu s kriterijima certifikacije utvrđenim u Rezoluciji CM/Res (2023)2 Odbora ministara Vijeća Europe. Odluka je potvrđena od Stručnog odbora proširenog djelomičnog sporazuma o kulturnim rutama (EPA) putem pisanog postupka 27. juna 2024. godine.

  Slijedom odluke Stručnog odbora i u skladu s Pravilnikom, službena dodjela certifikacije održat će se tokom svečane dodjele nagrada koju organizuje Sekretarijat EPA, a koja će se održati u Visegrádu i Budimpešti, Mađarska, u sklopu 13. Godišnjeg savjetodavnog foruma o kulturnim rutama Vijeća Europe, od 25. do 27. septembra 2024.

  Intenzivan rad i saradnja svih članica ove mreže u proteklom periodu, a u kojoj ispred Bosne i Hercegovine učestvuje Muzej farmacije, rezultirala je prepoznavanje i dodjelom certifikata za ovu rutu. Za nas, kao nedavno osnovanu muzejsku izložbu specijaliziranog tipa, ovo priznanje je potvrda da se trud i angažman u proteklom periodu isplatio, te da je koncept Muzeja farmacije i sadržaj koji nudi predstavljajući bogatu i nedovoljno prezentiranu histroriju farmacije Bosne i Hercegovine, prepoznat od strane Vijeća Europe. Ovo je priznanje značajno i za razvoj turizma Sarajeva i Bosne i Hercegovine, stavljajući ih na mapu kulturnih rutaizjavio je prof dr Tarik Čatić, osnivač prvog Muzeja farmacije u Bosni i Hercegovni i član Naučnog komiteta AIS.

  Dodao je kako je ovo peta po redu Kulturna ruta u kojoj učestvuje Bosna i Hercegovina, te da predstavlja dodatni poticaj prepoznavanju Bosne i Hercegovine i turističke ponude u širem kontekstu kako Sarajeva, tako i cijele države, te da se nada kako će u narednom periodu saradnja sa institucijama i ministarstvima, ali i drugim organizacijama i ustanovama na svim nivoima vlasti biti dodatno unaprijeđena.

  Važno je istaknuti kako realizaciju ideje i aktivnosti Muzeja farmacije podržava kompanija Bosnalijek kao partner Muzeja.

  Europska ruta historijskih apoteka i ljekovitih vrtova jedinstvena je ruta koja povezuje značajna mjesta poput samostanskih apoteka, starih bolničkih i laičkih apoteka, historijskih biblioteka te botaničkih i ljekovitih vrtova. Na tim mjestima, prijenos znanja i tradicionalnih praksi povezanih s terapijskom, higijenskom, kozmetičkom, ritualnom, umjetničkom i kulinarskom upotrebom ljekovitog bilja poticao je interkulturalni i interreligijski dijalog vijekovima. To je živo prirodno i kulturno naslijeđe koje slavi zajedničke europske korijene i promoviše interkulturalni dijalog, kulturni identitet, društvenu koheziju i održivi ljudski razvoj.

  Trenutno, Ruta historijskih apoteka i ljekovitih vrtova predstavljena je u jedanaest europskih zemalja (Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Francuska, Italija, Litva, Mađarska, Portugal, Rumunijaa, Španija i Švicarska).

  Putem međunarodnog upravljanja, djeluje uglavnom u sljedećim područjima: promocijae istraživačkih i razvojnih projekata za zaštitu, muzealizaciju i širenje ovog hiljadugodišnjeg naslijeđa koje predstavlja neiscrpan izvor historije sjećanja i interkulturalnog i intergeneracijskog dijaloga, promociju kulturnih i obrazovnih razmjena za mlade Europljane, koristeći programe poput Erasmus+, dokumentiranje i širenje savremenih kulturnih i umjetničkih praksi koje čuvaju i perpetuiraju ovo bogato i staro naslijeđe, razvoj modela kulturnog, održivog, znanstvenog i kulturnog turizma koji se zalaže za inkluziju i univerzalnu pristupačnost i primjenu svega toga u promocijiu održivog ljudskog razvoja.

  Certifikacija kao Kulturna ruta Vijeća Europe potvrđuje važnost ovog projekta u europskom kulturnom pejzažu i istovremeno je rezultat izvrsnog rada i saradnje partnera međunarodne mreže Aromas Itinerarium Salutis (AIS).

  Must Read

  spot_img