HISTORIJSKI USPJEH: Studentice Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu najbolje na evropskom takmičenju

0
425
Takmičarke, treneri i članovi sudijskog vijeća (FOTO: Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu)

Na Međunarodni dan ljudskih prava, 10. decembra 2021. godine, studentice Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu su ostvarile historijski uspjeh na najprestižnijem međunarodnom takmičenjima iz ljudskih prava.

Naime, od 09. do 11. decembra 2021. godine, održano je 8. transevropsko takmičenje u simulaciji suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava. Ovo takmičenje već osam godina organizuje nevladina organizacija Civil Rights Defenders. Takmičenje okupljanja pobjednike dva regionalna takmičenja: skandinavijakog i zapadno-balkanskog.

U ovogodišnjem takmičenju susreli su se: Pravni fakultet u Sarajevu i Pravni fakultet iz Kopenhagena. Takmičenje je održano na engleskom jeziku, u sudnici Evropskog sudu za ljudska prava u Straabourgu. Sudijsko vijeće su činili: Arnfinn Bardsen, sudija ispred Kraljevine Norveške, Tim Eicke, sudija ispred Ujedinjenog Kraljevstva i Faris Vehabović, sudija ispred Bosne i Hercegovine. 

Takmičarke i treneri (FOTO: Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu)

Nakom odigrana dva meča, za pobjednika je proglašen Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu. Radi se o jednom od najboljih uspjeha kojeg je Pravni fakultet u Sarajevu (i bilo koji drugi pravni fakultet iz Bosne i Hercegovine) ostvario na međunarodnom takmičenju.

Ekipu Pravnog fakulteta su činile studentice: Emina Kukuljac, Delila Islamović, Lamija Dedagić i Anesa Karaman, a njih su za takmičenje pripremali asistent Harun Išerić i Anesa Šećerkadić. Ostvareni uspjeh svjedoči izvrsnost i prestiž Pravnog fakulteta u Sarajevu u obrazovanju budućnih pravnika.