POČELA PRVA SEDMICA ODRŽIVOG RAZVOJA U BIH: Predstavljen Okvir za realizaciju Ciljeva

0
726
Sedmica održivog razvoja u BiH (FOTO: UNDP)

Prva Sedmica održivog razvoja u Bosni i Hercegovini počela je danas promocijom Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u Bosni i  Hercegovini

“Pozivam sve u Bosni i Hercegovini da pročitaju Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja i koriste ga u svom djelovanju. On uključuje oblasti dobre uprave, zdravstva, energetske efikasnosti, obrazovanja pa sve do ekonomskom prosperiteta. Ovo je alat koji stoji na raspolaganju svima nama, na izgradnji jednog pravičnijeg i ozbiljnijeg društva za sve”, rekla je na otvaranju Sedmice održivog razvoja Ingrid Macdonald, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini.

Šefica razvojne saradnje u Ambasadi Švedske u Bosni i Hercegovini, Eva Gibson Smedberg, istakla je da je Švedska finansirala izradu Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja.

“Usvajanje Okvira i formiranje Vijeća za ciljeve održivog razvoja i njegovo usvajanje od Vijeća ministara BiH je vrlo važan iskorak. Sada, kada su formalni uslovi ispunjeni, slijedi pravi posao, na terenu. Ono što je potrebno za uspješnu realizaciju svakako podrazumijeva jednu bolju svijest svih aktera u procesu”, istakla je Eva Gibson Smedberg.

Od ove godine Bosna i Hercegovina ima novouspostavljeno Vijeće/Savjet za praćenje realizacije Ciljeva održivog Razvoja.

“Nastavljamo ono što je započeto u BiH početkom 2017.godine kada je formirana prva radna grupa koja će se baviti ciljevima održivog razvoja uz ogromnu podršku kancelarije Ujedinjenih nacija u Sarajevu i Vlade Švedske. Sve institucije su morale zvanično usvojiti Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja kako bi dokument bio živ i kako bi krenula njegova implementacija. Izuzetno mi je zadovoljstvo da svim članovima Savjeta za praćenje realizacije Ciljeva održivog razvoja u BiH radimo zajedno sve ove godine. Nadam se će nakon pandemije doći bolje stanje i da ćemo uspjeti realizirati ciljeve”, naglasio je ambasador Miloš Prica iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Rezidentna predstavnica Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) BiH, Steliana Nedera, predstavila je sadržaj koji će se odvijati tokom Sedmice održivog razvoja.

“Izuzetno smo ponosni što smo imali priliku da podržimo i nastavimo podržavati ovaj proces, što smo imali mogućnost da osiguramo prostor za okupljanje svih aktera kada je riječ o saradnji sa Ujedinjenim nacijama i svim drugim agencijama u okviru naše porodice te osiguramo podršku u radu Vijeća praćenje realizacije Ciljeve održivog razvoja”, kazala je Nedera na početku svog obraćanja.

Prvi događaj namijenjen je lokalnom nivou. Riječ je o informativnom sastanku za lokalne samouprave gdje će članovi Vijeća za implementaciju Ciljeva održivog razvoja iskoristiti priliku da pozovu lokalne vlasti da uzmu aktivnije učešće u realizaciji ciljeva održivog razvoja. Na poslijepodnevnoj diskusiji tema je socijalna zaštita. Dodala je da će sutra biti vođeni “Razgovori budućnosti”, koji trebaju pomoći u premišljanju svjetlije i održivije budućnosti.

Trećeg dana Sedmice održivog razvoja održat će se konferencija “Zelena ekonomija – uspješnije poslovanje”. Cilj događaja je okupiti preduzeća i finansijske institucije kako bi razgovarali o tome šta zelena tranzicija znači za privatni sektor.

Sedmog oktobra bit će upriličen događaj o budućnosti obrazovanja na kojem će studenti voditi dijalog o novim smjerovima i alatima koje obrazovanje treba prigrliti za održivi život i rad. Sedmica održivog razvoja zatvorit će se potpisivanjem Deklaracije o održivom razvoju.