Cancel Preloader

NAGRADA VERA ŠNAJDER: Jedinstvena prilika za sve studentice u Bosni i Hercegovini 

 NAGRADA VERA ŠNAJDER: Jedinstvena prilika za sve studentice u Bosni i Hercegovini 

Nagrada Vera Šnajder (FOTO: Fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini)

S ciljem da javnost podsjeti na veličinu i važnost Vere Šnajder, ali i kreira jedinstvenu priliku za studentice u Bosni i Hercegovini, Fondacija budućnost u Bosni i Hercegovini dodjeljuje nagradu u iznosu do 5.000 KM za putne troškove i troškove naučnih konferencija za bh. studentice. 

Ko je bila Vera Šnajder?

Vera Šnajder je rođena 2. februara 1904. godine u Reljevu, u blizini Sarajeva. Kao jedna od najboljih matematičarki svoje generacije,  dobila je stipendiju Vlade Francuske, koja joj je omogućila da 1929. godine otputuje u Pariz. Tamo je provodila istraživanja na Institutu
Henri Poincaré, koji su osnovali matematičari Émile Borel iz Francuske i George David
Birkhoff iz Sjedinjenih Američkih Država, da bi potakli međunarodne razmjene u matematici i teorijskoj fizici. Miješajući se sa kremom francuske naučne zajednice, radila je i kao istraživač u Laboratoriju za hidrodinamiku na Sorboni, postavši prvi autor iz Bosne i
Hercegovine koji je objavio rad iz matematike.

Vera je bila prva žena izabrana na poziciju dekana u cijeloj Jugoslaviji. Dugo godina je bila u Univerzitetskom senatu, u Prosvjetnom odboru Bosne i Hercegovine, ali i predsjednica
Odbora Nacionalne biblioteke, članica Odbora za izbor naučnih saradnika, predsjednica
Odbora za profesorske ispite i dugogodišnja predsjednica Jugoslovensko-francuskog
društva. Što je još važnije, pomagala je studente i savjetovala mlađe stručno osoblje tokom svoje karijere s namjerom da se njihovo cjelokupno znanje i vještine dovedu do savršenstva. Na taj način bi mlada generacija postigla lični i profesionalni uspjeh, istovremeno služeći i unapređujući svoju domovinu.

Zašto je ova nagrada značajna?

Nagrada Vera Šnajder omogućit će istraživačima iz Bosne i Hercegovine koji su na početku karijere, a bit će im i veza između vlastite potrage za znanjem i kolektivnog društvenog napretka, da prisustvuju i učestvuju na međunarodnoj konferenciji izvan Bosne i Hercegovine koja je relevantna za njihovo trenutno istraživanje.

Uspješni kandidati će:
a) predstaviti svoje trenutno istraživanje (kao pozvani izlagači – usmena prezentacija ili
poster prezentacija) na međunarodnoj konferenciji.
b) prisustvovat će međunarodnoj konferenciji kao delegat s ciljem širenja stečenog znanja u Bosni i Hercegovini kroz uspješnu izvedbu projekta ili programa.

Cilj nagrade je:
1.) da odabrana studentica postane globalni građanin
2.) da se vrati s novim znanjima i perspektivama, te ih uložiti u unapređenje naše nacije i društva                                                                                                                      3.) da se vrati s novim kulturnim iskustvima, koja mogu pomoći u jačanju multikulturalnih i
multietničkih temelja BiH.

Jeste li neko ko:                                                                                                       

1. Služi kao uzor i pokazuje inicijativu, strast i motivaciju?
2. Osoba koja pokazuje snažne liderske osobine u svojoj profesiji, karijeri/studijama i/ili
zajednici?
3. U sklopu svoje zajednice dižete svijest o problemima i pomažete u stvaranju
dugotrajnih rješenja?
4. Želite biti dio Verinog nasljeđa i inspirisati i druge da postanu bolji vođe/profesionalci i
u tom procesu stvore bolju Bosnu i Hercegovinu?

Ako ste neko ko posjeduje navedene osobine, svoje prijave možete slati na ovom linku. Prijave su otvorene do 31. maja 2021. godine. 

Napomena: Ne možete se prijaviti za ovu nagradu ako ste studentica iz Bosne i
Hercegovine koji živi ili studira u inozemstvu.

Jasmin Alibegović

http://www.dobarportal.net

Related post