More
  HomeDRUŠTVOPOZIV STUDENTIMA: Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima

  POZIV STUDENTIMA: Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima

  Humanity in Action BiH devetu godinu zaredom organizuje projekat “Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima”, uz podršku National Endowment for Democracy (NED).

  Program je fokusiran na transfer znanja o demokratskim principima i ljudskim pravima, stimulisanje kritičkog razmišljanja o osjetljivim pitanjima u društvu te poticanje razvoja komunikacijskih i istraživačkih vještina učesnika_ca.

  Poziv se primarno odnosi na studente_ice prve i druge godine dodiplomskog studija na svim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, ali i prijave studenata_tica sa viših godina će se uzeti u razmatranje.

  Program se sastoji iz sljedećih komponenti:

  >> Devetodnevni edukacijski program u Sarajevu (12. – 20. decembar 2020. godine) prvenstveno ima za cilj prenošenje znanja o različitim modelima demokratije, demokratskim vrijednostima, osnovnim postulatima aktivnog građanstva i demokratske političke kulture, ljudskim pravima, nacionalizmu i identitetu te omladinskom aktivizmu.

  >> Individualno istraživanje (decembar 2020. – februar 2021. godine) će omogućiti učesnicima_ama da uz dodijeljenog mentora istražuju pitanje od njihovog interesa koje se u širem smislu odnosi na postojeće prepreke koje onemogućavaju efikasno učešće mladih u njihovim zajednicama, odnosno na primjenu diskriminacije ili kršenja ljudskih prava mladih.

  >> Trodnevni trening u Neumu (mart 2021. godine) predstavlja priliku za prezentaciju istraživanja i razvoj vještina iz oblasti projektnog i finansijskog menadžmenta.

  >> Implementacija grupnih projekata (april – juni 2021. godine) uz primjenu znanja i vještina stečenih u prethodnim fazama programa.

  >> Promocija rezultata grupnih projekata (juli – august 2021. godine) u medijima i lokalnim zajednicama u kojima su implementirani.

  >> Završna ceremonija u Sarajevu (septembar 2021. godine) sa dodjelom certifikata i prezentacijom realizovanih projekata.

  Sve troškove snosi organizator.

  Prijavite se do 5. novembra 2020. godine preko formulara koji se nalazi na linku

  Must Read

  spot_img