More
  HomeDOBARDOBRE PRIČEPOTPISAN MEMORANDUM: Saradnja između Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS i Fondacije...

  POTPISAN MEMORANDUM: Saradnja između Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS i Fondacije Dogs Trust u BiH

  Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, Fahir Halilović, i šef Predstavništva Fondacije Dogs Trust u Bosni i Hercegovini, Anel Bećirović, danas su u prostorijama Uprave potpisali Memorandum o saradnji, kojim je definisan nastavak dobre saradnje između Predstavništva i Inspektorata veterinarske inspekcije, kao jedne od ključnih institucija u provođenju mjera humanog, zakonskog Sistema za upravljanje populacijom pasa.

   

  Ovom prilikom Upravi je ustupljena baza podataka Fondacije Dogs Trust u Bosni i Hercegovini, a s ciljem jačanja kapaciteta kantonalne veterinarske inspekcije u segmentu zaštite dobrobiti pasa i provođenja zakonskih mjera odgovornog vlasništva pasa. Ustupanje podataka izvršeno je po prekporukama Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, što znači da će ustupljeni podaci biti korišteni isključivo u zakonske svrhe, odnosno u svrhu provođenja inspekcijskih nadzora uz maksimalnu primjenu i poštivanje Zakona o zaštiti ličnih podataka.

   

  Osim toga, Memorandumom je dogovorena i saradnja u oblasti edukacije vlasnika pasa putem besplatne Dogs Trust Škole za pse, kao važne osnove za sprečavanje neadekvatnog odnosa prema ljubimcima, kao i njihovog napuštanja, što direktno utiče na prevenciju nastavka problema napuštenih pasa. Dogs Trust baza podataka, koja je danas stavljena na raspolaganje Inspektoratu veterinarske inspekcije, sakupljana je u cilju kontrole kvaliteta Programa sterilizacije pasa u KS koji je Fondacija finansirala punih sedam godina. Njeno korištenje u velikoj mjeri će olakšati rad veterinarskim inspektorima u smislu planiranja, kao i organizacije službenih kontrola nad primjenom propisa o zdravlju i dobrobiti pasa.

   

  Navedene aktivnosti imaju za cilj da Sarajevo kao glavni grad bude među prvima koji će uspostaviti i dosljedno provoditi zakonski i humani Sistem za upravljanje populacijom pasa, čije će primjer, nadamo se, slijediti i ostali gradovi u Bosni i Hercegovini. Iako se ne može reći da je takav sistem u Kantonu Sarajevo u potpunosti zaživio, vjerujemo da je sada, velikim dijelom zbog značajnih rezultata Dogs Trust programa i neophodne inicijative jednog dijela institucija lokalne vlasti među kojima je i Veterinarska inspekcija, taj cilj bliži nego ikada. Važno je napomenuti da je Predstavništvo prije oko tri godine kao savjetodavni član, uz Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, sudjelovalo u Radnoj grupi Kantona Sarajevo koja je zajedničkim radom svih relevantnih institucija u KS rezultirala dokumentom “Set mjera za konkretizaciju državnog Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja u KS“.

   

  Među ovim institucijama su bile i Veterinarska inspekcija te Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, kao i nadležna kantonalna ministarstva i službe.

   

   

  Must Read

  spot_img