NE SMIJU BITI NEVIDLJIVI: Tiha borba pacijenata koji boluju od rijetkih krvnih oboljenja u BiH

0
269

Septembar se u svijetu obilježava kao mjesec u kojem se posebna pažnja posvećuje pacijentima oboljelim od malignih oboljenja krvi.

 

Udruženje oboljelih od multiplog mijeloma, mijelodisplastičnog sindroma i drugih rijetkih krvnih bolesti “Mijelom” u Bosni i Hercegovini podsjeća da su pacijenti u Bosni i Hercegovini nevidljivi i da nemaju dovoljno mogućnosti za liječenje u svojoj zemlji. Budući da je rano otkrivanje bolesti od iznimne važnosti, Udruženje “Mijelom” u Bosni i Hercegovini predstavlja infografike i video animacije koje će vam pomoći da prepoznate simptome i na taj način bolest otkrijete na vrijeme.

 

 

Hodgkinov limfom i multipli mijelom su krvna oboljenja o kojima se u Bosni i Hercegovini ne govori dovoljno. Iako su širom svijeta dostupni brojni lijekovi koji pacijentima oboljelim od maligniteta krvi pružaju brojne mogućnosti liječenja i očuvanje kvalitete života, Bosna i Hercegovina ima još puno toga za uraditi kako bi oboljelima omogućila makar dio onoga što pacijenti u razvijenim zemljama imaju.

 

Simptomi koji mogu pobuditi sumnju da se radi o Hodgkinovom limfomu ili multiplom mijelomu su nespecifični mogu ukazivati i na neke druge bolesti i stanja, te je od iznimne važnosti pravovremeno se javiti ljekaru, kako bi se uradile sve potrebne pretrage i postavila tačna i konačna dijagnoza.

 

Kada se govori o liječenju Hodgkinovog limfoma, većina pacijenata (njih oko 80%) vrlo dobro reaguje na inicijalno liječenje i bolest se godinama ne vraća, tako da imaju zadovoljavajuću kvalitetu života i potpuno su ravnopravni i funkcionalni članovi zajednice. Za one pacijente kojima se bolest vraća, postoje terapije koje određuje stručni tim ljekara hematologa.

Kod liječenja multiplog mijeloma, rana dijagnoza je od presudne važnosti s obzirom na to da se tada postižu najbolji rezultati u liječenju. Dostupni su brojni lijekovi i terapijski protokoli koji se primjenjuju u liječenju multiplog mijeloma. Sam tok bolesti je karakteriziran periodima remisije, odnosno vremena bez aktivnih znakova bolesti i periodima pogoršanja kada je prisutna aktivna bolest. Cilj liječenja je da bolest što duže bude u mirnoj fazi bez prisutnih znakova oboljenja i aktivnosti bolesti.

 

 

Pandemija COVID19 i za ove je ranjive grupe pacijenata postavila brojne izazove, počevši od same dostupnosti zdravstvenih usluga pri postavljanju dijagnoze, pa sve do očuvanja zdravlja u kontekstu izbjegavanja zaraze kako se osnovna bolest ne bi dodatno komplikovala. Stoga je jako važno održavati redovni kontakt sa svojim ljekarom i pravovremeno tražiti savjet o daljem postupanju, bilo da je u pitanju postavljanje inicijalne dijagnoze, ili pak redovno kontrolisanje bolesti.