MLADA PEDAGOGICA: Zada Agić otkriva koje poruke roditelja djeci stvaraju osjećaj sigurnosti i prihvatanja

Jedan od velikih izazova roditelja današnjice je podsticanje izgradnje
samopouzdanja kod djece, koje zahtijeva pažljivo birane korake, kaže u razgovoru za dobarportal.net diplomirana pedagodica, Zada Agić.

 

Naglašava da bi se postiglo samopouzdanje važno je obratiti pozornost i na temelj procesa, a to je samosvijest, znanje o sebi i onome što jesmo.

“Samopouzdanje se formira na osnovu kvalitete tih temelja i predstavlja znanje o onome što smo sposobni učiniti. Glavni cilj treba biti jačanje temelja dodavajući kvalitetan materijal. Dijete ne možemo gledati samo kroz okvire postignuća ili neuspijeha jer time zaboravljamo na svrhu postojanja djeteta, na njegovu vrijednost, kao glavni pokretač ovih procesa”, ističe Zada Agić.

Dodaje da ukoliko je dijete svjesno svoje vrijednosti, onda smo na pravom putu, jer izgradnja snažnog samopouzdanja zahtijeva takav početak.

“Riječima koje roditelji biraju omogućavaju pri izgradnji temelja da se djeca nose i sa onim što nisu uspjeli verbalno nagrađivajući njihov pokušaj i trud za nečim”, govori Zada Agić.

Kako ne postoji samo jedan recept za ove jako važne procese unutar jedne individue, Zada Agić izdvojila je nekoliko savjeta koji mogu pomoći roditeljima:

– Poruke roditelja – Obzirom na važnost i uloge roditelja u dječijem svijetu
poruke poput: “Vrijediš i time što te imamo u našem životu”, “Volimo te, i
važan/na si nam…” djeci stvaraju osjećaj sigurnosti i prihvatanja,

– Dopuštajte djetetu da samostalno rješava probleme i zadatke – ponekad je
potrebno da pustimo djecu i napravimo uvid u njihove korake i postupke u
reagovanju,

– Podrška i ohrabrivanje – Dok se djeca suočavaju sa nekim novim izazovima i
zadacima izjave: “Ti to možeš!”, “Vjerujemo u tebe!” će ih još više učvrsiti na
tom putu jer znaju da ih neko bodri,

– Provođenje zajedničkog vremena – Kroz zajedničke trenutke roditelji i djeca
grade posebne odnose satkane od povjerenja i time jačaju svoj porodični duh,

– Pravilan način saopštavanja pohvala i kritika – Riječ je ponekad ključ za neke
postupke da otvori vrata i omogući tu akciju, ili da je zauvijek “blokira”. Zato
je jako važno birati način saopštavanja ukazujući na važnost njihvoog
postojanja,

– Vjerujte u djecu i njihove sposobnosti i dajte im titule odgovornih, posebno u
određivanju zadataka koje trebaju raditi,

– Jačajte emocije i empatiju – ohrabrite ih, zagralite i omogućite da se pokušaju suočiti sa izazovima,

– Tragajte sa djetetom za njegovim interesovanjima – omogućite djetetu da se
okuša u onome što ga zanima,

– Ponosite se postignućima, velikim i malim koracima – neka samo jedan
pokušaj bude dovoljan motivator i pokazatelj da podržavate trud,

– Moć razumijevanja– vodite se porukom da je ponašanje možda pogrešno u
datom trenutku, ali ne i dijete.