IMPRESSUM

 AUTOR PROJEKTA /GLAVNI UREDNIK:

Amer Mujezinović

[email protected]

 

IZVRŠNI UREDNICI:

Anisa Mahmutović, Jasmin Alibegović


NOVINARI I SARADNICI:

Amer Mujezinović

[email protected]

Anisa Mahmutović

[email protected]

Elma Nikšić

[email protected]

Jasmin Alibegović

[email protected]

Medina Aganspahić

[email protected]

Nail Hercegovac

[email protected]

Šejla Lilić

[email protected]

 

LEKTOR:

Merima Šabanović

[email protected]

 

LIFESTYLE:

Alen’s Barbershop (savjeti uposlenika o njegovanju brade i m/ž kose)

Rijalda Mujanović Brajlović (prof.dr. kozmetolog i dermatolog) / AKADEMIJA LJEPOTE RIJALDA

SPORT: [email protected]

 

VIZUALNI ID: Isa Šarić i Amer Mujezinović

LOGO: Isa Šarić, Visual marketing [email protected]

 


 

 

DOBARPORTAL.net ©® 2019. – 2021.