IMPRESSUM

  

IZVRŠNI UREDNICI:

Anisa Mahmutović,
Jasmin Alibegović

NOVINARI I SARADNICI:

 

Anisa Mahmutović  anisa@dobarportal.net
Elma Nikšić  elma.foto@dobarportal.net
Jasmin Alibegović  jasmin@dobarportal.net
Medina Aganspahić  medina@dobarportal.net
Nail Hercegovac  nail@dobarportal.net
Džan Helać redakcija@dobarportal.net

 

LEKTOR:

Merima Šabanović  merima.lektorica@dobarportal.net

 


LIFESTYLE:

Alen’s Barbershop

AKADEMIJA LJEPOTE RIJALDA

SPORT: redakcija@dobarportal.net (“ZA SPORT”)

 


VIZUALNI ID: Isa Šarić i Amer Mujezinović

LOGO: Isa Šarić, Visual marketing

office@visualmarketing.pro


REDAKCIJA

redakcija@dobarportal.net

TEL:  +387 (0)62 54 10 10


DEVELOPMENT develop@dobarportal.net

Sve greške uočene na sajtu slati na naznačeni mejl

 

 

DOBARPORTAL.net ©® 2019. – 2021.