IMPRESSUM

 AUTOR PROJEKTA: Amer Mujezinović

amer@dobarportal.net


NOVINARI I SARADNICI:

Amer Mujezinović
amer@dobarportal.net

Anisa Mahmutović
anisa@dobarportal.net

Damir Zulić (sport) redakcija@dobarportal.net

Elma Nikšić
elma.foto@dobarportal.net

Jasmin Alibegović
jasmin@dobarportal.net

Selma Melez
selma.melez@dobarportal.net

Šejla Lilić
redakcija@dobarportal.net

 

LIFESTYLE:

Alen’s Barbershop (savjeti uposlenika o njegovanju brade i m/ž kose)

Rijalda Mujanović Brajlović (prof.dr. kozmetolog i dermatolog) / AKADEMIJA LJEPOTE RIJALDA

 


SPORT:

Damir Zulić (sportski saradnik) redakcija@dobarportal.net

_______________

VIZUALNI ID: Isa Šarić i Amer Mujezinović

LOGO: Isa Šarić, Visual marketing office@visualmarketing.pro


 

DOBARPORTAL.net ©® 2019 – 2020