IMPRESSUM

  


 

NOVINARI I SARADNICI:

Amer Mujezinović amer@dobarportal.net
Jasmin Alibegović  jasmin@dobarportal.ne
Anisa Mahmutović  anisa@dobarportal.net
Elma Nikšić  elma.foto@dobarportal.net
Redžo Beganović redakcija@dobarportal.net

 

LEKTOR:

redakcija@dobarportal.net

 


LIFESTYLE:

redakcija@dobarportal.net (“ZA LIFESTYLE”)

 

 

 

 

SPORT: redakcija@dobarportal.net (“ZA SPORT”)

 


VIZUALNI ID: Isa Šarić i Amer Mujezinović

LOGO: Isa Šarić, Visual marketing

office@visualmarketing.pro


REDAKCIJA

redakcija@dobarportal.net

TEL:  +387 (0)62 54 10 10


DEVELOPMENT develop@dobarportal.net

Sve greške uočene na sajtu slati na naznačeni mail

 

 

DOBARPORTAL.net ©® 2019. – 2024..