IMPRESSUM

  

IZVRŠNI UREDNICI:

Anisa Mahmutović,
Jasmin Alibegović

NOVINARI I SARADNICI:

 

Anisa Mahmutović  [email protected]
Elma Nikšić  [email protected]
Jasmin Alibegović  [email protected]
Medina Aganspahić  [email protected]
Nail Hercegovac  [email protected]
Džan Helać [email protected]

 

LEKTOR:

Merima Šabanović  [email protected]

 


LIFESTYLE:

Alen’s Barbershop

AKADEMIJA LJEPOTE RIJALDA

SPORT: [email protected] (“ZA SPORT”)

 


VIZUALNI ID: Isa Šarić i Amer Mujezinović

LOGO: Isa Šarić, Visual marketing

[email protected]


REDAKCIJA

[email protected]

TEL:  +387 (0)62 54 10 10


DEVELOPMENT [email protected]

Sve greške uočene na sajtu slati na naznačeni mejl

 

 

DOBARPORTAL.net ©® 2019. – 2021.